dr. sc. Iva Niemčić

e-mail: iva@ief.hr

Iva Niemčić rođena 25.12.1972. u Zagrebu diplomirala je 1997. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu dvopredmetni studij etnologije i češkog jezika i književnosti. Iste godine upisala je poslijediplomski studij etnologije i kulturne antropologije također na Filozofskom fakultetu, kojeg završava 2002. godine obranom magistarskog rada s temom “Ples i rod u lastovskom pokladu”. Godine 2007. brani doktorsku disertaciju pod naslovom “Ples i rod” te stječe zvanje doktora znanosti etnologije i kulturne antropologije.

Godine 1999. završila je dvosemestralni obrazovni program Centra za ženske studije u Zagrebu i postaje suradnica na međunarodnom istraživačkom projektu Centra za ženske studije “Sjećanje žena na život u socijalizmu”. 

Od 1998. godine djelatnica je Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu u statusu znanstvene novakinje, a od 2010. znanstvene suradnice. U mandatu ravnatelja Tvrtka Zebeca od 2011. do 2014. obavljala je dužnosti pomoćnice ravnatelja.

Sudjelovala je na tridesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i objavila dvadeset i sedam znanstvenih radova na hrvatskom i engleskom jeziku u stručnim časopisima, tematskom zbornicima ili kao poglavlja u knjigama, te niz prikaza, osvrta i stručnih ekspertiza u raznim publikacijama. Ko-urednica je međunarodne bibliografije plesnih istraživanja članova etnomuzikološko-etnokoreološkog udruženja International Council for Traditional Music (ICTM) i njegove Studijske skupine za etnokoreologiju (2003). Godine 2011. objavila je autorsku knjigu Lastovski poklad: plesno-etnološka studija.

Suradnica na projektima:

 • 1998-2000 program “Etnografija Hrvata: tradicija, folklor, identitet” (tema: Folklorna glazba i ples u Hrvatskoj iz suvremenih etnomuzikoloških i etnokoreoloških perspektiva – sustavna, tematska i sintetska istraživanja, voditeljica Grozdana Marošević)
 • 1998-2004  međunarodni projekt “Sjećanje žena na život u socijalizmu”, Ženski studiji u Zagrebu
 • 2001-2006 projekt “Glazba, ples i zajednica: središnje i rubne prakse”, voditeljica: Grozdana Marošević
 • 2004-2006 suradnica na hrvatskoj strani bilateralnog projekta: “Comparative folk music and folk dance research in intercultural context”, László Felföldi – voditelj, Institute for musicology of Hungarian Academy of Science
 • 2007-2008 suradnica na hrvatskoj strani bilateralnog projekta: “Music and dance as intangible cultural heritage. Local knowledge – local identity”, László Felföldi – voditelj, Institute for musicology of Hungarian Academy of Science
 • 2007-2013 suradnica na projektu “Plesna etnografija i mnogostruki identiteti” u programu “Tradicijska i suvremena kultura i procesi identifikacije”, voditeljica Jasna Čapo-Žmegač, IEF-MZOŠ
 • od 2003 suradnica u ICTM Study Group on Ethnochoreology Sub-Study group Round dances – 19th century derived couple dances
 • od 2010 suradnica u “Military connections” Sub-Study Group of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe
 • 2012-2014 suradnica na projektu „Croatian intagible cultural heritage, social identities and values“ voditelj Tvrtko Zebec, HRZZ
 • 2012-2014 voditeljica projekta Mačevni plesovi (internetska prezentacija), IEF
 • 2015-2019 suradnica i voditeljica projekta iz programskih sredstava IEF-a „Etnokoreološke teme: ishodišta, koncepcije i složenost plesa“
 • 2015-2019 suradnica projekta iz programskih sredstava IEF-a „Etnografije otočnosti – doprinos etnologije i kulturne antropologije otočnim i jadranskim studijima

Sudjelovala je u organizaciji četiri ICTM-ove konferencije i četiri međunarodna simpozija Anatomije otoka.

 • 21st International Symposium Study Group on Ethnochoreology of the International Council for Traditional Music, Korčula, 2000. (67 sudionika)
 • Symposium “Moreška – past and present”, Korčula, 2001. (20 sudionika)
 • 28th International Symposium Study Group on Ethnochoreology of the International Council for Traditional Music, Korčula, 2014. (91 sudionik)
 • 6th International Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, Sinj, 2018. (47 sudionika)
 • Anatomy of Islands, Vis, 2014. (25 sudionika)
 • Anatomy of Islands, Vis, 2015. (28 sudionika)
 • Anatomy of Islands, Vis, 2016. (24 sudionika)
 • Anatomy of Islands, Lastovo, 2018. (21 sudionik)

Dugogodišnja je članica stručne komisije Smotre folklornih amatera grada Zagreba i selektorica za folklorni amaterizam pri Saboru kulture. Članica je Hrvatskog etnološkog društva (HED) i International Council for Traditional Music (ICTM), dviju studijskih skupina (ICTM Study Group on Ethnochoreology, ICTM Study Group for Music and Dance in Southeastern Europe).

Godine 2009. bila je članica Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije.

Od 2014. godine dopredsjednica je udruge Anatomija otoka- centar za istraživanje i razvoj.

Od 2015. godine članica je Vijeća za amaterizam Grada Zagreba.

Članica je Znanstvenog vijeća IEF-a, bila je i njegovom predsjednicom u dva mandata (2017-2018), članica je uredništva časopisa Narodna umjetnost, te koordinatorica Izdavačkog odbora IEF-a.

Bibliografija