dr. sc. Jelena Ivanišević

Životopis

Jelena Ivanišević rođena je 1978. u Zagrebu. Godine 2005. diplomirala je kroatistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dvije godine kasnije, 2007. postaje znanstveni novak u Institutu za etnologiju i folkloristiku (IEF) u Zagrebu, na projektu Kultura prehrane u ozračju društvenih promjena kraja 20. i početka 21. stoljeća, i upisuje Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je 2014. godine disertacijom Od kuharice do književnosti; hrvatski kulinarski i gastronomski narativi. Godine 2015. godine dobiva naslovno zvanje znanstvene suradnice, a 2017. godine i radno mjesto u tome zvanju na IEF-u. Godine 2022. postaje viša znanstvena suradnica.

Njezini primarni istraživački interesi uključuju usmeno i pisano kulinarstvo i kulinarsku književnost, fenomen nematerijalne kulturne baštine vezan uz hranu i s njime vezane pojmove festivalizacije, baštinizacije, privatne potrošačke izbore i prakse, mediteransku prehranu i (održive) prehrambene politike.

Održava predavanja na diplomskim i postdiplomskim programima na Hrvatskim studijima i Filozofskom fakultetu u Zagrebu i surađuje u programu PSJLab – terenske nastave studenata etnologije i kulturne antropologije Sveučilišta u Zadru i Zagrebu.

Od 2008. do danas izlagala je na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Godine 2015., zajedno s Melanijom Belaj, organizirala je panel Food utopia and a way out, održan za međunarodnoj znanstvenoj konferenciji SIEF u Zagrebu te panel Mediterranean Foodscapes: (New) models of Sociability and Sustainability na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji IUAES 2021. Suorganizatorica je međunarodnog znanstvenog skupa IEF 2021 posvećena sjećanju na Nives Ritig Beljak.

Od 2010.  do 2023. godine surađuje s Odjelom za nematerijalnu baštinu Ministarstva kulture i medija, u pripremi i realizaciji međunarodnog upisa mediteranske prehrane na listu UNESCO-a. Od 2015. godine predstavlja Hrvatsku na koordinacijskim sastancima mreže zemalja (Portugal, Španjolska, Italija, Grčka, Cipar, Maroko), a godinu dana kasnije sudjeluje na Forumu o mediteranskoj prehrani te s Muzejem Starog Grada i Ministarstvom kulture i medija organizira predstavljanje kuhinje otoka Hvara na EXPO-u u Milanu.

Od 2015. godine kontinuirano surađuje s amblematskom, lokalnom zajednicom otoka Hvara na programima promocije i zaštite nematerijalne kulturne baštine mediteranske prehrane (okrugli stolovi, radionice, školski programi i sl.).

Suautorica je izložbe i kataloga Slatko otoka Hvar, održane u kolovozu 2017. u Muzeju Staroga Grada te suradnica na pripremi izložbe Od barake do fabrike: o preradi ribe na otoku Hvaru, realizirane u kolovozu 2018. godine. Suautorica je dijela stalnog postava Vinogradarske zbirke, Muzeja Općine Jelsa.

Autorica je Povijesnog rječnika hrvatskog kulinarstva (2015, 2019) te knjige Od kuharice do književnosti: ogledi o kulinarskoj prozi (2017), nagrađene nagradom Hrvatskog etnološkog društva (HED) „Milovan Gavazzi“.


Bibliografija