dr. sc. Maja Pasarić

e-mail: maja@ief.hr

Maja Pasarić (6. 12. 1977.) završila je studij etnologije i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine. Magistrirala je 2003. na Odsjeku za rodne studije Srednjoeuropskog sveučilišta (CEU) u Budimpešti, a zatim i na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2008. Na istom fakultetu u svibnju 2012. godine obranila je doktorsku disertaciju „Životinjski ritualni ukopi i idoloplastika u prapovijesti kontinentalne Hrvatske“.

Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu pridružuje se u 2008. godine kao znanstvena novakinja na projektu Kulturna animalistika – književni, folkloristički, etnološki i kulturnoantropološki prilozi (voditeljica dr.sc. Antonija Zaradija Kiš).

Njezini znanstveni interesi uključuju kulturnu animalistiku, zoofolkloristiku, društvenu zooarheologiju, društvena značenja materijalne kulture i dr.

Svoje radove objavljuje u znanstvenim, stručnim i popularnim časopisima i zbornicima, sudjeluje na međunarodnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, a od 2010. godine uključena je i u nastavu izbornog kolegija „Kulturna animalistika“ na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Bibliografija