prof. dr. sc. Tvrtko Zebec

e-mail: zebec@ief.hr

Rođen 1962., diplomirao etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao na Odsjeku za kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Univerze u Ljubljani, doktorirao na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Tanac na otoku Krku). U Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu zaposlen od 1990., a od 2018. kao znanstveni savjetnik u trajnom zvanju s naslovom redovitog profesora. Predsjednik je Znanstvenoga vijeća od 2005.-2011. Od 2011.-2015. je ravnatelj, a od 2019. pomoćnik ravnateljice.

Autor je dvojezične knjige Krčki tanci – plesno-etnološka studija. Tanac Dances on the Island of Krk – Dance Ethnology Study (2005), nagrađene za znanstveno-nastavni rad nagradom Milovan Gavazzi Hrvatskoga etnološkog društva. Dobitnik je i posebnog priznanja Hrvatskog etnološkog društva za doprinos ugledu struke u zemlji i inozemstvu vezano uz organizaciju svjetskog kongresa etnologa i folklorista u Zagrebu (SIEF, 2015.). Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine dodijelilo mu je status zaslužnog člana (2015.).

Na sveučilište Baise Pascal, Clermont-Ferrand, pozvan je 2016. kao stipendirani istraživač predavati u okviru Choreomundus – International master Dance knowledge, Practice and Heritage, program Erasmus+ konzorcija četiriju sveučilišta: Clermont-Ferrand (Francuska), Trondheim (Norveška), Szeged (Mađarska), Roehampton-London (UK). Gostujući je predavač na Sveučilištima u Zagrebu, Zadru i Osijeku, te na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, BiH.

Održava i tečajeve hrvatskih folklornih plesova u domovini i inozemstvu. Suradnik je Hrvatskog leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Hrvatskog sabora kulture, Hrvatskoga radija i televizije, Culturneta.

Član uredništva Biblioteke Nova etnografija (2002-2011), vodi Publication Committee i uređuje bibliografiju Dance Research – published and publicly presented by members of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology, član je Međunarodnog uredničkog savjeta časopisa Češký lid (2007.-2015.), Etnografie Sonore / Sound Ethnographies (od 2017.). Predstavnik je RH u Međuvladinom komitetu UNESCO-ove Konvencije za očuvanje nematerijalne kulturne baštine (2008.-2012.) i predsjednik Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture RH (od 2011). Recenzent je znanstvenih tekstova za niz časopisa, knjiga i projekata (za mađarsku, češku, poljsku agenciju za znanost). Član je panela za vrednovanje projekata iz područje humanističkih znanosti Hrvatske zaklade za znanost (od 2018.), te Međunarodnog savjetodavnog vijeća Etnografskog instituta Češke akademije znanosti (od 2019.).

Umjetnički je ravnatelj Međunarodne smotre folklora u Zagrebu (od 2016.).

Istražuje ples, kontekst i metodologiju istraživanja izvedbi, plesna zbivanja u prošlosti i suvremenosti; povijest i razvoj etnokoreologije, antropologije strukturiranog pokreta, plesne etnologije i etnografije; digitalnu humanistiku te nematerijalnu kulturu kao baštinu u okviru provedbe UNESCO-ove Konvencije (2003).

Bibliografija CROSBI

Google scholar

Odabrani radovi:

Academia.edu

ResearchGate