dr. sc. Tvrtko Zebec

e-mail: zebec@ief.hr

Rođen 1962., diplomirao etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao na Odsjeku za kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Univerze u Ljubljani, doktorirao na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Tanac na otoku Krku). U Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu zaposlen od 1990., kao znanstveni savjetnik od 2010. Predsjednik je Znanstvenoga vijeća od 2005.-2011. Od 2011.-2015. je ravnatelj.

Autor je dvojezične knjige Krčki tanci – plesno-etnološka studija. Tanac Dances on the Island of Krk – Dance Ethnology Study (2005), nagrađene za znanstveno-nastavni rad nagradom Milovan Gavazzi Hrvatskoga etnološkog društva. Dobitnik je i posebnog priznanja Hrvatskog etnološkog društva za doprinos ugledu struke u zemlji i inozemstvu vezano uz organizaciju svjetskog kongresa etnologa i folklorista u Zagrebu (SIEF, 2015.). Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine dodijelilo mu je status zaslužnog člana (2015.).

Na sveučilište Baise Pascal, Clermont-Ferrand, pozvan je 2016. kao stipendirani istraživač predavati u okviru Choreomundus – International master Dance knowledge, Practice and Heritage, program Erasmus+ konzorcija četiriju sveučilišta: Clermont-Ferrand (Francuska), Trondheim (Norveška), Szeged (Mađarska), Roehampton-London (UK). Gostujući je predavač na Sveučilištima u Zagrebu, Zadru i Osijeku, te na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, BiH. Održava i tečajeve hrvatskih folklornih plesova u domovini i inozemstvu. Suradnik je Hrvatskog leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Hrvatskog sabora kulture, Hrvatskoga radija i televizije, Culturneta.

Član uredništva Biblioteke Nova etnografija, član Publication committee i urednik bibliografije Dance Research – published and publicly presented by members of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology, član Međunarodnog uredničkog savjeta časopisa Češký lid (2007.-2015.). Predstavnik je RH u Međuvladinom komitetu UNESCO-ove Konvencije za očuvanje nematerijalne kulturne baštine (2008.-2012.) i predsjednik Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture (od 2011).

Istražuje ples, kontekst i metodologiju istraživanja izvedbi, plesna zbivanja u prošlosti i suvremenosti, povijest i razvoj etnokoreologije, antropologije strukturiranog pokreta, plesne etnologije i etnografije, digitalnu humanistiku te nematerijalnu kulturnu baštinu u okviru provedbe UNESCO-ove Konvencije (2003).

Bibliografija