dr. sc. Valentina Gulin Zrnić

e-mail: gulin@ief.hr

Diplomirala je povijest i etnologiju 1995. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je 1997. godine na Odsjeku za povijest, Central European University (Mađarska), te 1999. godine na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirala 2004. godine.

Područje znanstvenog interesa je antropologija grada (lokalne zajednice, društveno-kulturni razvoj grada, svakodnevica i diskursi grada, prostor/mjesto, procesi identifikacije, urbani identiteti) i mediteranističke teme (u aspektu istraživanja obitelji, roda i lokalnih zajednica), s naglaskom na interdisciplinarnu orijentaciju istraživanja (urbani studiji, historijska antropologija, književna antropologija). Školovala se u zemlji i inozemstvu, te se uz dobivene međunarodne stipendije stručno usavršavala na međunarodnim ljetnim školama (Erasmus Summer School, Mediterranean Ethnological Summer School) i studijskim boravcima na stranim sveučilištima (Central European University 1996.-97., Oxford University – Keble College 2007., University of Leicester 2016., Oxford Brookes University 2016.).

Trenutno sudjeluje u istraživačkom projektu „Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet“.

Sudjeluje u sveučilišnoj nastavni na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini na Sveučilištu u Zagrebu (Filozofski fakultet, Hrvatski studiji) te na Sveučilištu u Dubrovniku. U znanstveno-nastavnom zvanju je izvanredne profesorice.

Sudjeluje u uredništvima biblioteka i časopisa. Bila je dugogodišnja suradnica u uredništvu Biblioteke antropologije i etnologije Naklade Jesenski i Turk (2001.-2010.), te tajnica uredništva znanstvenog časopisa „Narodna umjetnost“ Instituta za etnologiju i folkloristiku (1997.-1999.). Od 2007. godine do danas urednica je u uredništvu časopisa „Etnološka tribina“ kojega izdaje Hrvatsko etnološko društvo (2008.-2011. u funkciji glavne urednice). Od 2015. godine je članica Upravnog odbora Hrvatskog etnološkog društva.

Autorske knjige:
Kvartovska spika. Značenja grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu (Zagreb, 2009.) (Godišnja nagrada za znanstveni rad Hrvatskog etnološkog društva)

Uredničke knjige:
Mjesto izvedbe i stvaranje grada (s N. Škrbić Alempijević i J. Zanki) (Zagreb, 2016)

Vrtovi našega grada: studije i zapisi o urbanom vrtlarenju (s T. Rubić) (Zagreb 2015. i 2016. – tiskano i elektroničko izdanje)

Hrvatska svakodnevica: etnografije vremena i prostora (s J. Čapo) (Zagreb, 2013.)

Croatie: Hybridations et resistances, tematski broj francuskog časopisa „Ethnologie française“ u kojemu se predstavljala hrvatska etnologija (2013.)

Mjesto, nemjesto: interdisciplinarni pristupi prostoru i kulturi (s J. Čapo) (Zagreb-Ljubljana, 2011.)

Etnologija bliskoga. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja (s J. Čapo Žmegač i G.P. Šantek)(Zagreb, 2006.) (sveučilišni priručnik)

Promišljanje grada. Studije iz nove urbane antropologije (ur. Setha M. Low) (Zagreb, 2006.), uredništvo hrvatskog prijevoda.

Bibliografija