dr. sc. Valentina Gulin Zrnić

e-mail: gulin@ief.hr

Diplomirala je povijest i etnologiju 1995. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je 1997. godine na Odsjeku za povijest, Central European University (Mađarska), te 1999. godine na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirala 2004. godine.

Znanstveni interesi:

Urbana antropologija i antropologija prostora: urbani identiteti, urbane zajednice, javna kultura, afektivni urbanizam, javna događanja, grad i umjetnost, politike prostora, transformacije javnih prostora, produkcija i konstrukcija prostora, građanstvo, održivi grad, urbano upravljanje i građanska participacija, urbane budućnosti, post-socijalistički gradovi, Zagreb

Kvalitativna metodologija – poetika i politika terenskog istraživanja, autoetnografija, senzorna etnografija, šetajuća etnografija, metodološke inovacije, etička pitanja

Raniji interesi: mediteranističke studije, historijska antropologija, književna antropologija

Istraživački projekti:

Urbane budućnosti: zamišljanje i aktiviranje mogućnosti u nemirnim vremenima, 2020 – 2023 (bilateralni projekt Hrvatska zaklada za znanost i Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) (voditeljica projekta)

Urbani procesi i identiteti, od 2017 – (trajni programski projekt Instituta za etnologiju i folkloristiku) (voditeljica projekta)

CreArt – Network of Cities for Artistic Creation (Europska unija), kolaborativni projekt s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika (projektna ko-voditeljica istraživačkog segmenta):  2019 Estetizacija zatvorskog prostora umjetnošću (Zatvor u Zagrebu, Remetinec); 2017 Estetizacija i rehumanizacija javnih prostora (Klinički bolnički centar Zagreb); 2016 Stvaranje grada i mjesto izvedbe (umjetničke intervencije u zagrebačkim javnim prostorima)

Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet 2014-2018 (Hrvatska zaklada za znanost) (istraživačica)

Suvremeni kulturni tijekovi i oblikovanje zajednica i identiteta  2007-2013 (MZOS) (istraživačica)

Etnografija suvremene svakodnevice i procesi identifikacije 2002-2006 (MZOS) (istraživačica)

Triplex Confinium, međunarodni projekt Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Abteilung für Südosteuropäishe Geschichte (Graz), Institute of Southeastern Europe (Open Society Institute and Central European University, Budapest) 1997-2001 (istraživačica)

Etnografija Hrvatske: tradicija, folklor, identitet 1996-2002 (MZOS) (istraživačica)

Autorske i uredničke knjige:

V. Gulin Zrnić i N. Škrbić Alempijević. Grad kao susret. Etnografije zagrebačkih trgova, Zagreb 2019. (Državna nagrada za znanost)

V. Gulin Zrnić, N. Škrbić Alempijević i J. Zanki. Grad i umjetnosti, Zagreb 2016.

V. Gulin Zrnić, N. Škrbić Alempijević i J. Zanki, ur. Mjesto izvedbe i stvaranje grada, Zagreb, 2016.

T. Rubić i V. Gulin Zrnić, ur. Vrtovi našega grada: studije i zapisi o urbanom vrtlarenju, Zagreb 2015. i 2016. – tiskano i elektroničko izdanje

J. Čapo i V. Gulin Zrnić, ur. Hrvatska svakodnevica: etnografije vremena i prostora, Zagreb, 2013.

J. Čapo i V. Gulin Zrnić, ur. Croatie: Hybridations et resistances, tematski broj francuskog časopisa „Ethnologie française“ u kojemu se predstavljala hrvatska etnologija, 2013.

J. Čapo i V. Gulin Zrnić, ur. Mjesto, nemjesto: interdisciplinarni pristupi prostoru i kulturi, Zagreb-Ljubljana, 2011.

V. Gulin Zrnić. Kvartovska spika. Značenja grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu, Zagreb, 2009. (Godišnja nagrada za znanstveni rad Hrvatskog etnološkog društva)

J. Čapo Žmegač, V. Gulin Zrnić i i G.P. Šantek, ur. Etnologija bliskoga. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, Zagreb, 2006. (sveučilišni priručnik)

S. Low. Promišljanje grada. Studije iz nove urbane antropologije (V. Gulin Zrnić, ur. hrvatskog prijevoda i izdanja) (Zagreb, 2006)

Članci (izbor):

2020. “’Dvije osobe ulaze za umjetničko oslikavanje’. Etnografija zatvora kao mjesta umjetnosti” (s N. Škrbić Alempijević, S. Potkonjak), Život umjetnosti vol. 106, pp. 138-164.

2018. “City-making through urban gardening: public space and civic engagement in Zagreb” (s T. Rubić), Narodna umjetnost vol. 55/1, str. 159-179.

2017. “Les événements publics dans l’ethnologie croate: des coutumes rurales aux manifestations urbaines (s J. Čapo), u : L’inventaire des fêtes en Europe, L.S. Fournier, ur., Paris: L’Harmattan, str. 89-112.

2017. “Green space in socialist and post-socialist Zagreb”, u: Green Landscapes in the European City 1650-2010, P. Clark, M. Niemi, C. Nolin ur., London – New York: Routledge, str. 105-119.

2017. “Ethnological and cultural anthropological approaches to the city: framework of the Zagreb city-making project”, Slovak Ethnology vol. 2, str. 203-221.

2017. “Grounding Contemporary Croatian Cultural Anthropology in Its Own Ethnology (s J. Čapo), u: European Anthropologies, A. Barrera-Gonzales, M. Heintz, A. Horolets, ur., New York – Oxford: Berghahn Books, str. 230-249

2016. “City-making and Performance: Artistic Interventions in Zagreb Public Spaces (s N. Škrbić Alempijević), u: Mjesto izvedbe i stvaranje grada, V. Gulin Zrnić, N. Škrbić Alempijević i J. Zanki ur., Zagreb: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika – Institut za etnologiju i folkloristiku, str. 185-200

2014. “Croatian Ethnology as Cultural Anthropology at Home (s J. Čapo), Ethnologia Balkanica no.17, str. 49-62.

2013. “‘Il n’y a pas d’alternative‘. Zagreb et les changements urbains au tournant du siècle, Ethnologie française vol. 43/2, str. 201-215.

Bibliografija

Sveučilišna nastava (naslovno nastavno zvanje izvanredne profesorice):

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, diplomski studij (Urbana antropologija) 2020/21 –

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, doktorski studiji 2009 –

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Odsjek za sociologiju 2009 – 2018

Sveučilište u Dubrovniku, Odsjek za restauraciju i konzervaciju 2009 – 2010

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju i Katedra za antropologiju 2005 – 2013

Konferencijska izlaganja (izbor):

„Back to the Future: What Kind of Urban Visions Shape the City of Zagreb“, Post-Socialist City in a Social and Cultural Perspective, University of Warsaw (online), 7.-8. lipnja 2021

“The Youth momentum: Actions for the Futures” (sa S. Poljak Istenič), IUAES Inter-Congress 2020 Coming of Age on Earth: Legacies and Next Generation Anthropology (online), 9.-14. ožujka 2021.

„Urban gardens: politics of space and community building“, pozvano predavanje (s T. Rubić), 8th LE:NOTRE Landscape Forum on-line lectures, 3. travnja 2019.

„Zagreb city-making: civil initiatives and sustainable development“ (s T. Rubić), međunarodna konferencija Post-socialist transformation of the city, Novi Sad, 12.-13. studenog 2019.

“Performance, protest, procession, and festivals: Single space, multiple publics”, međunarodna konferencija City-making: space, culture and identity, Zagreb, 17.-18. svibnja 2018.

„Contemporary Resemantization of Public Spaces in Zagreb“, pozvano predavanje Human space and ideology, Polish Academy of Sciences, Vienna, 12.-13. prosinca 2017.

“Urban gardening in Zagreb through the prism of community, governance and sustainability” (pozvano predavanje), Spaces and Places in Transition: Urban and Rural Transformations in Central and Eastern Europe, SIEF research group Place-lore and Space-lore, Prague, 7.-9. studenog 2018.

“Affective urbanism of Zagreb: chasing recent urban changes”, 9th InASEA Congress Emotions, Senses and Affects in the Context of Southeast Europe, Zadar, 27.-29. rujna 2018.

“Approaches to urban culture studies” (plenarno izlaganje), Ethnology in the 3rd Millenium: Topics, Methods, Challenges, Institute of Ethnology, Slovak Academy of Sciences, Smolenice, 19.-21. listopada 2016.

“The Heterotopia of Urban Wilderness”, Reinterpreting Cities, XIII International Conference on Urban History, European Association for Urban History, Helsinki, 24.-27. kolovoza 2016.

Place-Identity of Novi Zagreb”, pozvano predavanje, Oxford Brookes University, Oxford 17. ožujka 2016.

Green Spaces in Socialist and Post-socialist Zagreb”, pozvano predavanje, University of Leicester, Center for Urban History, Leicester 10. ožujka 2016.

“The politics of public spaces: planning and decision-making in Zagreb”, Transforming Cities, Transformative Cities, European Urban Research Association, Sibiu, 17.-20. rujna 2015.

“’Praznine’ Novog Zagreba: sukob modernističkog urbanističkog nasljeđa i suvremenih prostornih praksi”, međunarodna konferencija Cultural Heritage – Possibilities For Spatial And Economic Development, Zagreb, 22.-23. listopada 2015.

Stipendije:

Open Science Foundation 1996-97 (Central European University Budapest, MA study)

Oxford Colleges Hospitality Scheme 2007 (Oxford University, istraživački boravak)

HRZZ, u okviru projekta “Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet” 2016 (Oxford Brookes University and University of Leicester, Center for Urban History, istraživački boravak)

Uredništva:

Biblioteka Nova etnografija, Institut za etnologiju i folkloristiku, članica uredništva, 2020 –

Etnološka tribina, glavna urednica 2008. – 2011.; članica Uredničkog odbora 2012. – 2017. (2016. primila posebnu nagradu Hrvatskog etnološkog društva za urednički rad u časopisu Etnološka tribina i doprinos domaćoj i međunarodnoj vidljivosti hrvatske etnologije i kulturne antropologije)

Jesenski & Turk Naklada, Biblioteka antropologije i etnologije, urednica biblioteke 2000. – 2010.

Narodna umjetnost, znanstveni časopis Instituta za etnologiju i folkloristiku, tajnica uredništva 1997. – 1999.

Ethnologie française – tematski broj: Croatie, Hybridations et résistances, Vol. 43, 2013/2 (s J. Čapo)

Etnološka tribina – tematski broj: Ethnographies of Urban Public Spaces, br. 39/2016 (s T. Rubić)

Low, S. (ur.) Promišljanje grada: studije iz nove urbane antropologije, Zagreb, 2006 (urednica hrvatskog prijevoda i izdanja)

Članstvo u strukovnim organizacijama: Hrvatsko etnološko društvo (HED), Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF), International Association for Southeast European Anthropology (InASEA), European Association for Urban History (EAUH)

Aktivnosti: članica Znanstvenog vijeća IEF-a; članica Upravnog vijeća IEF-a (2021 – ); predsjednica Znanstvenog vijeća IEF-a (2019-2021); članica ekspertne grupe za ocjenu Public Space Research Database Project pri Centre for the Future of Places (Stockholm) (2019); članica Upravnog odbora Hrvatskog etnološkog društva (2015-2019); članica radne skupine za izradu akademskog obrazovnog standarda za etnologiju i kulturnu antropologiju (2015-2016); članica radne skupine za izradu Etičkog kodeksa Hrvatskog etnološkog društva (2012-2013)

Suradnja sa civilnim udrugama, školama, umjetničkim projektima: istraživačko-umjetnički projekti Hrvatskog društva likovnih umjetnika – “Stvaranje grada i mjesto izvedbe” (2016) i “Estetizacija i rehumanizacija javnih prostora” (2017); “Urbana divljina” kolaborativni istraživačko-umjetnički projekt s umjetnicom Tonkom Maleković (2014-2015); “Eurokaz” Festival produkcija, istraživanje Novi Zagreb (2013-2014); “Krugovi u vrtu” – suradnja s vizualnom umjetnicom Tonkom Maleković (2013); “Muzej kvarta”, suradnja s udrugom mladih muzeologa Kontraakcija (2009-2010); suradnja s udrugom za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja u projektu Fedor Kritovac(2010); “Moj kvart”, suradnja u obrazovnom projektu zagrebačke XV. gimnazije i dr.