dr. sc. Vilko Endstrasser

e-mail: vilko@ief.hr

Rođen 25. siječnja 1960. u Zagrebu. Školske godine 1978/79. upisao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu komparativnu književnost i indologiju. Diplomirao 1984. godine. Školske godine 1987/88. upisao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu postdiplomski studij komparativne književnosti. Tema magistarskog rada bile su Poslovice u kontekstu. Od 1. kolovoza 1988. radi u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Posebno područje njegova znanstvenog rada su jednostavni oblici (poslovice, zagonetke i dr.), pa je tako bio koncipiran i magistarski rad. Magistrirao 1991.g. Nakon jednogodišnjeg studijskog boravka u Tübingenu upisao na zagrebačkom sveučilištu doktorski studij na temu književnih i izvanknjiževnih žanrova. Doktorski rad, pod naslovom Književni i izvanknjiževni žanrovi, aspekti teorije govornih žanrova, obranio 1997 godine.

Bibliografija