Autor: Ana Marija

Kultura prehrane i etnologija svakodnevice

Home ∙Author: Ana Marija∙Page 11 Kultura prehrane i etnologija svakodnevice Suradnice: dr. sc. Melanija Belaj, znanstvena suradnica, dr. sc. Jelena Ivanišević, znanstvena suradnica, dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar, voditeljica...

Više

Music, Politics, and War: Views from Croatia

Autor: Svanibor Pettan, ur.
Knjiga sadrži deset radova eminentnih hrvatskih muzikologa, etnomuzikologa i etnokoreologa koji su, iskoristivši prednosti “insajderskog” položaja, elokventno i bez pretjerane emocionalne angažiranosti progovorili o glazbi, politici i ratu u svojoj zemlji.

Više