Autor: Ana Marija

Music, Politics, and War: Views from Croatia

Autor: Svanibor Pettan, ur.
Knjiga sadrži deset radova eminentnih hrvatskih muzikologa, etnomuzikologa i etnokoreologa koji su, iskoristivši prednosti “insajderskog” položaja, elokventno i bez pretjerane emocionalne angažiranosti progovorili o glazbi, politici i ratu u svojoj zemlji.

Više