Autorice: Lada Čale Feldman & Ines Prica, ur.
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2006.
RASPRODANO

Devijacije i promašaji: Etnografija domaćeg socijalizma

Zbirka obuhvaća priloge u širokom rasponu od disciplinarno-teorijskih, metodoloških i epistemoloških promišljanja o problematici etnografskog i kulturno-antropološkog pristupa socijalizmu do studija koje se bave deskripcijom, interpretacijom ili simptomalnom analizom fenomena u pojedinim tipičnim sektorima “socijalističke stvarnosti” bivše federativne Jugoslavije iz ranog i kasnog razdoblja (pretežito u polju kulturne produkcije) ili pak pojedinim individualnim slučajevima (javne osobe poput Josipa Broza Tita ili pop-pjevača Johnnya Štulića, javni ili polujavni dokumenti metakulturnog i metapolitičkog karaktera poput tzv. “Bijele knjige”, oblici javne svijesti poput institucionalne memorizacije NOB-a, retoričke figure, slogani, reklame). 
Premda ova publikacija slijedi već dobro uočljiv trend diskurzivne “muzealizacije” socijalističkog načina života u njegovim reprezentativnim kulturnim oblicima, zbornik je po eksplicitnoj namjeri dviju urednica i po načinu rasporeda građe programatski: on želi teorijski i praktičko-istraživački pokrenuti jednu veliku temu, a to je upravo “etnografija socijalizma” s njezinim dodirnim točkama s kulturno-antropološkim i kulturno-studijskim pristupima modernim društvenim formacijama za razliku od etnografije tradicionalnih društava.