Autor: Naila Ceribašić & Vido Bagur, ur.
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2003.

Glazbena baština nacionalnih manjina u Hrvatskoj

Nacionalne manjine su zasad bile slabo prisutne u hrvatskoj javnoj praksi folklora. Jedan je od razloga tomu u određenju, statusu i razini organiziranosti manjina u određenom razdoblju, pa su se tim slijedom preferirale autohtone manjine nad novim manjinama i manjine koje su bile organizirane putem svojih kulturnih društava, a kad je riječ o konstitutivnim narodima bivše Jugoslavije, preferirale su se skupine iz matičnih republika, dakle nemanjinske skupine. I ovim nam izdanjem namjera nije otkrivati “skrivene” manjine, nego predstaviti glazbenu baštinu skupina i pojedinaca koji se samoidentificiraju kao pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica i teže očuvanju svojih nacionalnih tradicija te su ujedno i dijelom mreže manjinskih organizacija u Hrvatskoj.