Autorice: Ines Prica & Tea Škokić, ur.
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2011.
Cijena: 150,00 kn / 19,91 EUR

Horror-porno-ennui

Neobično važan izborom svoga predmeta, kao i načinom osvrtanja na postsocijalističku/tranzicijsku svakodnevicu, ovaj zbornik  upečatljivo svjedoči procesu emancipacije u kojoj se tranzicijska svakodnevica društava regije ne uzima kao apodiktična mjera progresa, već se na istu osvrće, možda naoko oporim, „mjerenjem“ onih procesa i kulturnih praksi koje uznemiravaju. Antropološki, etnografski i kulturološki osvrti otvaraju prostor konceptualizaciji „antropologije nemira i (uz)nemirenosti“ kojom se raspliće anksiozna politička, kulturna, ekonomska i društvena zbilja. Zbornik radova Horror, porno, ennui: kulturne prakse postsocijalizma ne nudi samo konstataciju društvenog stanja – kao stanja uznemirenosti – već se i sam suprotstavlja mirenju s ulogom bilježenja, čime se promeće u tekstualnog društvenog aktera kojeg osluškujemo u pokušaju razumijevanja svijeta kojeg činimo, odnosno društava i zajednica u kojima živimo. (dr. sc. Sanja Potkonjak)

Radove odlikuje specifičan stil pisanja koji dijelom proizlazi iz teme tih radova, pa ovako okupljeni u zborničku cjelinu doista mogu biti okarakterizirani kao “post-socijalističko antropološko pismo”. Ono, uz etnografski detalj uključuje i dramatiku, ponegdje čak naboj kriminalističkih romana ili lagodnost humorističkih. Radovi sadrže elemente esejističkog i publicističkog pisma, ali su opet iznimno teorijski utemeljeni – možda je riječ o još jednom hibridu, ovaj puta stilske naravi, koje je iznjedrilo tranzicijsko razdoblje. To je pisanje s iskustvom iz središta “zbivanja” (sudioništva u življenom), ali i iz pozicije discipline s “periferije” (u odnosu na dominantne, zapadne antropologije), što je danas upravo transformirajuća pozicija svih centara moći – i političkih i disciplinarnih. (dr.sc. Valentina Gulin Zrnić)