Autor: Naila Ceribašić & Joško Ćaleta, ur.
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2000.
Cijena: 80,00 kn / 10,62 EUR

Hrvatska tradicijska glazba: Nizinska i središnja Hrvatska

Zvučni su zapisi na ovim kompaktnim diskovima nastali u okviru širega projekta dokumentiranja suvremenog stanja hrvatske tradicijske kulture. Pozornost je bila usmjerena na stvaranje fonda tehnički vrsnih snimki starinskog, lokalno specifičnoga repertoara, koji još uvijek čini dio glazbene i plesne prakse lokalnih – mahom seoskih – zajednica u svim dijelovima Hrvatske. Glavni su nositelji takvih sadržaja folklorne skupine koje djeluju u okviru kulturno-umjetničkih društava. Odabrane su skupine i pojedinačni glazbenici koji nastoje očuvati i/ili vjerodostojno obnoviti starinski repertoar i stilove izvođenja tipične za svoju užu sredinu, koji se ističu glazbenotehničkom vrsnoćom svojih izvedbi, skupine i pojedinci koji njeguju, individualno i/ili grupno, specifičan odnos prema predlošcima iz prošlosti, te time donekle napuštaju uhodane okvire javnoga predstavljanja.