Autor: Svanibor Pettan, ur.

Nakladnici: Institut za etnologiju i folkloristiku, Centar za ženske studije

Godina izdanja: 1998.

Cijena: 120,00 kn / 15,93 EUR

Music, Politics, and War: Views from Croatia

Knjiga sadrži deset radova eminentnih hrvatskih muzikologa, etnomuzikologa i etnokoreologa koji su, iskoristivši prednosti “insajderskog” položaja, elokventno i bez pretjerane emocionalne angažiranosti progovorili o glazbi, politici i ratu u svojoj zemlji.