Autor: Marija Novak
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2007.
RASPRODANO

Tragovi hrvatske mitologije

Ova studija je vrijedan i vrlo ozbiljan prinos mukotrpnom istraživanju pretkršćanske vjere naših predaka, a baca i novo svjetlo na pojave hrvatske predajne kulture kakva je došla do naših dana te je još pristupačna terenskomu istraživanju. Po svemu tome ona predstavlja vrlo solidan folkloristički prinos, koji daleko prelazi okvir samoga opisivanja i uspoređivanja narodnih vjerovanja i običaja. Sav je usmjeren na mitske predodžbe i sadržaje što se u njima razaznaju. Ta je folklorna predaja hrvatska, pa autorica sasvim opravdano govori o hrvatskoj mitologiji.
Najvrjedniji doprinos knjige bogatstvo je folklorističkih detalja i oštroumno provedena poredba među njima… Nema pak dvojbe da je ovo djelo Marije Novak važan prinos istraživanju slavenskoga poganstva i po tome prvotne vjere Hrvata na temelju folklorne građe, da donosi relevantne rezultate i da priprema i potiče daljnja istraživanja.