dr. sc. Melanija Belaj

Melanija Belaj rođena je 1975. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2000. godine etnologiju i komparativnu književnost. Na istome fakultetu magistrirala je 2005. i doktorirala 2010. godine na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju.

Od 2001. godine zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku gdje je u razdoblju 2001-2005. godine aktivno sudjelovala na projektu digitalizacije arhivske građe Instituta. U razdoblju 2003-2005. godine bila je suvoditeljica Kluba Hrvatskog etnološkog društva. Bila je suradnica na dva MZOS-ova projekta: Etnografija svjetovne tradicije (2002 – 2006) i Kultura prehrane u ozračju društvenih promjena 20. i početka 21. stoljeća (2007 – 2013) kojim je u kratkom razdoblju bila i voditeljicom te na projektu Hrvatske zaklade za znanost Hrvatska nematerijalna kulturna baština, društveni identiteti i vrijednosti (2012 – 2014).  Tijekom 2013. i 2014. surađivala je na projektu Razvoj programa usavršavanja kuhara tradicijske (lokalne i regionalne) kuhinje, Okusi tradicije, u okviru programa Capacity Building of the Adult Education Institutions Grant Application Form IPA BGUE 04 06 – Human Resources Development. Od 2016. godine je suradnica na internom projektu Instituta za etnologiju i folkloristiku Kultura prehrane i etnologija svakodnevice u okviru kojeg se osim na istraživanje tržnica hranom u gradu Zagrebu, fokusirala i na istraživanje svakodnevice ljudi u slabije naseljenim područjima Hrvatske te života beskućnika.

Suautorica je zbornika Turist kao gost. Prilozi kulinarskom turizmu (2009.) te autorica dviju znanstvenih monografija Obiteljske fotografije. Kulturnoantropološka perspektiva (2020.) i Vino, rakija, a može i limončelo. Etnografija obiteljske proizvodnje i konzumacije alkoholnih pića (2018.) za koju je 2019. godine dobila nagradu „Milovan Gavazzi“ Hrvatskog etnološkog društva.

Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, dok je nekoliko znanstveno-stručnih skupova na temu etnologije i kulturne antropologije prehrane i suorganizirala. Osim toga, surađuje sa znanstvenim i kulturnim ustanovama kao mentorica, gošća predavačica i recenzentica u okviru tema iz područja etnologije i kulturne antropologije prehrane te vizualne antropologije. Suautorica je izložbe Lica gladi  22.9.2022.- 2.5.2023.u Etnografskom muzeju u Zagrebu.

Članica je Znanstvenog vijeća i uredništva internetske stranice Instituta za etnologiju i folkloristiku te glavna urednica znanstvenog časopisa Etnološka tribina.