Folklorna građa s područja Banovine i Pokuplja u Dokumentaciji IEF-a

Zadivljeni bogatstvom folklornih tradicija, kao i materijalnom baštinom s karakterističnom tradicijskom arhitekturom drvenih kuća, ali i ostacima brojnih srednjovjekovnih utvrda, Banovinu, Pokuplje i Pounje pohodili su brojni suradnici IEF-a. Dokumentacija IEF-a čuva više od stotinu zbirki folklorne građe (rukopisa, audio, foto i video zapisa) iz ovog područja uključujući prijepise najstarijih zbirki s kraja 19. i početka 20. st. (Rade Bosnić, Ivan Bunjevac,  Josip Ciganović, Ivan Kraljević), potom građu koju su sustavnim terenskim istraživanjima u selima u okolici Petrinje, Gline, Sunje, Dvora na Uni i Hrvatske Kostajnice tijekom 1950-ih i 1960-ih godina prikupili suradnici tadašnjeg Instituta: Nikola Bonifačić Rožin, Maja Bošković-Stulli, Olinko Delorko, Ivan Ivančan, Josip Miličević, Živko Kljaković, Stjepan Stepanov, Lelja Taš, Vinko Žganec. Njima su se od 1970-ih, s novim istraživačkim pitanjima i novim mogućnostima audio i video zapisa, pridružili Jerko Bezić, Krešimir Galin, Aleksandra Muraj, Zorica Vitez i dr., a od 1990-ih do danas Joško Ćaleta, Renata Jambrešić Kirin, Tea Škokić, Ines Prica i dr. prikupljajući Prognaničke priče, istražujući Pejzaže poraća, Naracije straha i Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj. Dokumentacija IEF-a čuva i raznoliku etnografsku građu koju su kroz više od pola stoljeća prikupili lokalni entuzijasti i vanjski suradnici IEF-a:  Aida Brenko, Ivan Cvetković, Tvrtko Čubelić, Juraj Dinčec, Marija Dokman, Marica Dorotić, Frank Dubinskas, Stjepan Hrvačić, Sidonija Klaser, Branko Kostelac, Nada Kraüsel, Ljuban Maričić, Ljuban Pjevalica, Vladimir Salopek, Bogdan Sepčić, Ivan Sučić, Davor Šiftar, Vlado Šoštarić, Nikola Trkulja, Jelka Vince, Slavko Zlatić i dr.

Svi spomenuti zapisivači i istraživači zabilježili su ponešto od duge kulturne, običajne i duhovne povijesti mikrolokaliteta koji su, nažalost, došli u žižu interesa javnosti uslijed katastrofalnih posljedica razornog potresa 29. prosinca 2020. Riječ je o mikrolokalitetima: Donja i Gornja Bačuga, Banski Grabovac, Bišćanovo, Dvorište, Novo Selo Glinsko, Jukinac, Maja, Majske Poljane, Marinbrod, Prekopa, Selište, Strašnik, Joševica, Mokrice, Župić, Soline, Svračica, Gvozdansko, Struga Banska, Zamlača, Žirovac, Donji Kukuruzari, Graboštani, Majur, Stubalj, Mračaj, Češko Selo, Graberje, Hrastovica, Prnjavor Čuntićki, Veliki Šušnjar, Rujevac, Donji Javoranj, Gornji Javoranj, Stubalj, Gornji Hrastovac, Veliko Krčevo, Malo Krčevo, Mračaj, Brđani Krajiški, Greda Sunjska, Joševica, Jukinac, Mala Solina, Luščani i brojni drugi.

Fotografiju tradicijske kuće od pletera u konstrukciji snimio je 1934. godine Stjepan Dokušec, Graberje, Sisačko-moslavačka županija.