Autorice: Sanja Potkonjak, Tea Škokić

Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku

Godina izdanja: 2022.

Cijena: 25 EUR (188,36 kn)

PDF

Gdje živi tvornica? Etnografija postindustrijskoga grada

IZ RECENZIJA:

Monografija Gdje živi tvornica? Etnografija post-industrijskoga grada važno je djelo bazirano na dubinskim etnografskim uvidima u život grada Siska i njegove okolice. Uži fokus teksta stavljen je na efekte i reperkusije procesa deindustrijalizacije, odnosno stanja koja podrazumijeva post-industrija. Istovremeno fizičko, vidljivo, osjetilno to se stanje artikulira i afektivno, odnosno egzistencijalno. Takvim slojevitim i holističkim pristupom karakterističnim za antropološka istraživanja, autorice ocrtavaju moment krize šire gradske zajednice, ali i nastojanja i strategije da se on nadiđe. Činjenica da je kao studija slučaja odabran baš Sisak, danas “grad slučaj”, a nekada jedan od najvažnijih i prosperitetnih industrijskih centara u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji, govori u prilog neravnomjernoj distribuciji cijene koju su gotovo sve lokalne sredine, ali ne i pojedinci, platili u tranziciji. 

red. prof. dr. sc Andrea Matošević

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  

 

Knjiga Sanje Potkonjak i Tee Škokić ponajprije je namijenjena akademskoj zajednici, etnolozima i kulturnim antropolozima, ali i brojnim drugim istraživačima čiji je interes usmjeren na teme rada, transformacije zajednica i gradova uslijed promjene proizvodnih tehnologija, odljeva kapitala, političke promjene i socijalne efekte gospodarskih kriza. Analiza koju podastire knjiga može se primijeniti u razumijevanju kulturnih politika gradova koji su ostali bez industrije te razvojnih i urbanističkih politika, ali i socijalnih politika. Budući da ova studija konceptualizira istraživanje kroz prizmu postindustrijskog vremena, postindustrijskog prostora i postindustrijskih zajednica, pitanja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti rada, grada i zajednice u knjizi Gdje živi tvornica? Etnografija postindustrijskoga grada tretirana su kao nerazdvojni i međusobno isprepleteni analitički problemi.

red. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević 

Sveučilište u Zagrebu