Autor: Vilko Endstrasser
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2020.
Cijena: 100,00 kn / 13,27 EUR
PDF

Mali oblici: promišljanje žanra

Autor proširuje gradivo hrvatskoga usmenoknjiževnoga korpusa na šire polje žanrova koje je nazvao, služeći se terminom Mihaila Bahtina, govornim žanrovima. Odlučio se za koncepciju žanra koja je najbliža poststrukturalističkomu shvaćanju književnosti unutar kojeg ključni pojam nije znak nego diskurs i kontekst, situacija u kojoj se govornik nalazi, a književni tekst se razumijeva kao društvena pojava kod koje želja za utjecajem na druge ljude igra presudnu ulogu. To se dobro vidi upravo u govornim žanrovima jer su oni ustaljene forme pomoću kojih pojedinac – na društveno prihvaćen način – izražava svoje stavove o društvenoj zbilji. Misao Vilka Endstrassera je jasna i dobro argumentirana, a zaključci utemeljeni na analizi velikog broja različitih izvora. Premda je dio tekstova već objavljen u znanstvenim časopisima, za ovo su izdanje aktualizirani novim istraživanjima i promišljanjima te je znanstveni doprinos ove knjige folkloristici iznimno važan.

dr. sc. Ljiljana Marks

 

 

Vilko Endstrasser je jedan od rijetkih znanstvenika koji se u Hrvatskoj bave kratkim usmenoknjiževnim oblicima. Njegov je metodološki pristup utemeljen najvećim dijelom na filološkoj metodologiji da bi određene jezične segmente i govorne žanrove interpretirao u kontekstu antropoloških i književnih teorija. Tematska i metodološka ujednačenost, a istodobno i raznovrsnost tekstova uvjerljivo pokazuje, ali i rezultatima dokazuje, prednosti humanistički obuhvatnog proučavanja ključnog problema žanra.

dr. sc. Ivan Lozica