Autor: Pieter Plas
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2021.
Cijena: 190,00 kn / 25,22 EUR

Mi o vuku: poetika vuka u vjerovanjima i obrednim praksama

Riječ je o prvoj studiji koja podastire sustavnu analizu i interpretaciju simbolike vuka u tradicijskoj kulturi zapadnojužnoslavenskoga područja na temelju etnografskih, folklornih i lingvističkih izvora. Pritom autor objedinjuje interpretativnu nišu etnopoetičke interpretacije s modusima simboličke i interpretativne antropologije u kontekstu etnozoološkoga iščitavanja teksta vuka. Knjiga će svakako biti poticajna studentima, teoretičarima i praktičarima iz polja etnologije i kulturne antropologije, (etno)lingvistike, teoretičarima i teoretičarkama rodnih studija kao i širem čitateljskom krugu.

dr. sc. Suzana Marjanić

 

Vuk je jedna od najvažnijih divljih životinja s kojima je čovek dolazio u dodir tokom minulih vekova. Ukupnost obredne prakse vezane za vuka te razna verovanja koja određuju ponašanje ljudi čini  megatekst u kojem je ograničen broj predikata, vršilaca radnje, obrednih predmeta te atributa s ustaljenim značenjem. Upravo tako toj temi pristupa i autor dela, koji je do detalja istražio sve relevantne objavljene i rukopisne izvore. Delo je zato značajan doprinos savremenom izučavanju ne samo hrvatske nego i južnoslovenske tradicijske kulture uopšte.

dr. sc. Ljubinko Radenković

 

Ovo je prvi sustavni pokušaj reinterpretacije iznimnoga fonda raznovrsne zapisane građe o običajima i pučkim vjerovanjima povezanima s vukom. Građa je uzeta u kontekstu u kojem je nastala te se koristi za inventivniju kulturnu analizu koja bi mogla otvoriti put i za druge znanstvenike koji bi za svoja istraživanja ponovno zavirili u arhive prvih etnografa na Balkanu. Riječ je o znanstveno važnoj studiji koja će izazvati snažan odaziv i recepciju te time dodatno produbiti istraživačke probleme koji su u njoj postavljeni.

dr. sc. Tomislav Pletenac