Nagrađena dr.sc. Suzana Marjanić

Dr. sc. Suzana Marjanić (znanstvena savjetnica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu) nagrađena je za važno znanstveno dostignuće u području humanističkih znanosti za knjigu Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas. Knjizi jedodijeljena državna nagrada za znanost za 2014. godinu. Državne nagrade za znanost najviša su priznanja koja Hrvatski sabor dodjeljuje za znanstvena dostignuća u jednoj godini.

„Riječ je o djelu u tri sveska koje po svojem opsegu i važnosti premašuje gotovo svaku knjigu, pa se može uspoređivati s enciklopedijskim priručnicima. Rezultat je opsežnoga etnografskog prikupljanja intervjua s protagonistima hrvatske performerske i aktivističke scene te svekolike dokumentacije vezane za taj najslabije sačuvani i istraživani segment naše kazališne kulture i u Zagrebu i u ostalim hrvatskim gradovima od početka 20. stoljeća do danas”, piše u obrazloženju odluke koju je donio Odbor za dodjelu državnih nagradaza znanost u ponedjeljak, 28. rujna 2015. godine.