Autor: Institut za etnologiju i folkloristiku
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2021.
 

Narodna umjetnost vol. 58 br. 1

Narodna umjetnost je časopis koji na hrvatskom i engleskom jeziku objavljuje radove s područja etnologije i kulturne antropologije, folkloristike, filologije, etnomuzikologije, etnokoreologije, ali i drugih srodnih disciplina. Časopis izlazi dvaput godišnje.