OBAVIJEST KORISNICIMA INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU

OBAVIJEST KORISNICIMA INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. studenog 2021. godine koju možete preuzeti na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_121_2087.html, Institut za etnologiju i folkloristiku od 16. studenog 2021. godine provodi nove sigurnosne mjere radi zaštite od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19.

Prilikom ulaska u prostorije Instituta, korisnici su obvezni ovlaštenom djelatniku Instituta predočiti jedan od dokaza propisanih navedenom Odlukom te ovim putem molimo korisnike da se o tome informiraju prije dolaska u Institut.