Autor: Stef Jansen
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2020.
Cijena: 100,00 kn / 13,27 EUR

Razlog za dom

Svi tekstovi prikupljeni u ovoj knjizi bave se pitanjem stvaranja doma (engl. home-making), temom koja se provlači kroz cijeli moj istraživački angažman u postjugoslavenskim državama od 1996. godine. Premda samo neka poglavlja izričito tematiziraju stvaranje doma, u svima je prisutan pokušaj da kritički konceptualiziram pojam “doma”, pristupajući mu pretežno kroz prizmu društvenih praksa, a ne kroz analizu psiholoških potreba, naracija o korijenima, o rodnoj grudi ili o kulturnoj privrženosti krajoliku. Premda se često čini da je jasno što znači dom, i da tu nema nekih dilema, ova knjiga pokazuje da se dom nikada ne podrazu-mijeva. Ustvari, moć i rezonancija pojma dom leže upravo u toj proturječnosti: živimo kao da svi znamo što je dom jer je jednostavno tu, ali kad god ga pokušamo definirati, on ostaje neuhvatljiv.

dr. sc. Stef Jansen
Sveučilište u Manchesteru

 

Ova knjiga potvrđuje dosege terenskog rada talentiranog etnografa te nudi uvide temeljene na vrsnoj antropološkoj analizi. Rad Stefa Jansena predstavlja izuzetno vrijedan znanstveni doprinos razumijevanju poslijeratnih izazova ponovnog stvaranja doma i pripadanja, a njegov će temeljni interes za susrete, prijepore i nova zajedništva u svakodnevnom životu knjigu učiniti zanimljivom i široj publici. Knjiga se pojavljuje u trenutku u kojemu je iznenađujuće aktualna: kako zbog recentnih ratovima izazvanih migracija tako i zbog pandemijske krize koja nas suočava s ograničenjima i gubitcima te navodi na propitivanje doma u kontekstu prava na bivanje i pripadanje.

dr. sc. Maja Povrzanović Frykman
Sveučilište u Malmöu