Autorica: Ljiljana Marks
Nakladnik: Hrvatska sveučilišna naknada i Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2020.
Cijena: 186,00 kn / 24,69 EUR

Zagreb u pričama i predajama

Ova znanstvena monografija udovoljava svim kriterijima znanstvene i stručne relevantnosti: najprije sa stajališta interdisciplinarnog statusa fenomena istraživanja gradskih predaja (i ostalih proznih žanrova) i njihovih pojavnih oblika od usmenih žanrova do umjetničke književnosti, zatim s obzirom na najnovija strujanja u različitim disciplinama koje se zanimaju gradskim predajama i, naposljetku, prema kakvoći i dosegu znanstvenoga diskursa. U skladu s tendencijama i metodologijom u novijim istraživanja fenomena grada pa i gradskih priča, negdje na razmeđu folkloristike, kulturne antropologije, znanosti o književnosti, etnologije i historiografske naracije, u rasponu od usmenog do pisanog, ova je knjiga nov, zanimljiv i poticajan doprinos različitim aspektima razumijevanja fenomena gradskih priča i općenite ljudske potrebe za pričanjem/pripovijedanjem, prepričavanjem, tračanjem.

Iznimno zanimljiva po obrađenim motivima gradskih pričanja i analitičkim dosezima, pitka i povremeno napeta, ona je vrijedan znanstveni prinos u proučavanju narativa o gradu Zagrebu u suvremenim humanističkim znanostima.

Ivan Lozica

 

Riječ je o i tematski i znanstveno interpretativno iznimno relevantnoj monografiji. U njoj se polazi od pretpostavke da je grad Zagreb, od svojega postanka do danas, živ organizam i kao mjesto proznoga usmenoknjiževnoga istraživanja, ali istodobno i trajan imaginativan junak, narativna os iz koje izviru i oko koje se vrte sve teme i svi motivi. Ono što je novo u hrvatskim folklorističkim istraživanjima, koja su ipak preferirala zapise iz ruralnih sredina, jest da je korpus koji je u središtu usmenoknjiževnih istraživanja i znanstvene interpretacije vezan uz grad Zagreb. Grad, urbs, ovdje Zagreb, i u prošlosti i danas, otkriva se kao bogato i otvoreno područje i usmenoknjiževnoga istraživanja. Prvi put se pokazuje i suvremenim, postmodernističkim pristupom analizira duboka višeslojna veza i međusobna prepletenost zagrebačke usmenoknjiževne tradicije i hrvatske pisane književnosti.

Stipe Botica