Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Institut za etnologiju i folkloristiku, kao javni naručitelj, ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

Jednostavna nabava

Trenutno nema otvorenih postupaka jednostavne nabave.

Registar ugovora

U skladu s Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17 i 144/20) Registar ugovora Instituta za etnologiju i folkloristiku objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH te ga je moguće preuzeti na poveznici  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

OBUKA ZA UNOS PODATAKA U ONLINE SUSTAV ZA PRAĆENJE POTROŠNJE ENERGIJE I VODE
20.12.2017. – Energetski Institut Hrvoje Požar
ISGE – informacijski sustav za gospodarenje energijom
www.isge.hr (najbolje radi u Chrome)
korisničko ime: bozidar.dragisic
zaporka: bozidar
nakon 2 mjeseca ne ulaženja u sustav dolazi do blokade
zakonska obaveza do kraja veljače poslati godišnji izvještaj za prethodnu godinu
Anita Poljak
Agencija za pravni promet
i posredovanje nekretninama
Savska cesta 41/IX, 10 000 Zagreb
T:  01 5625 923,   F: 01 6331 655
          refresh
dana 20. veljače 2018.

telefonski sam razgovarao s gđom. Anitom Poljak

s obzirom da na troškove vode, grijanja i klimatizacije ne možemo izravno utjecati, jer navedene troškove plaćamo GSKG kao dio ukupnih troškova poslovne zgrade, nije potrebno te troškove unositi na web portal.