Nezaposleni u Zagrebu: značenja rodnih i generacijskih kategorija na tržištu rada

TRIBINA i projekt HRZZ-a

Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj
Tihana Rubić

Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 20. veljače 2018.

Najava tribine