Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura

Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem

Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 13. i 14.  studenog 2014.

Predaja je iznimno aktualna kraća prozna vrsta, koja izrasta iz povijesnih kronika i stare literature, ali ponajviše iz usmenih svjedočanstava, obreda, vjerovanja, nerijetko s jako iskazanim osjećajem zbiljnosti opisanoga događaja s motrišta aktera/kazivača. Ona je istodobno i dokument pučkoga poimanja svijeta i u uskome je kontekstu s društvom, društvenim normama, vrijednostima zajednice. Ima naglašene elemente neobičnog, fantastičnog i u likovima i u događajima te se i njezina interpretacija i u domaćoj i svjetskoj znanosti kretala uvijek između mitskog/mitološkog značaja i vrednovanja te prosuđivanja vjerodostojnosti povijesnoga diskursa. Smatrana i fluidnom i nestabilnom pripovjedačkom vrstom, postavlja i ostavlja struci brojna do danas neriješena teorijska, semantička i epistemološka pitanja.

PROGRAM I SAŽECI IZLAGANJA Znanstvenog skupa Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura

GALERIJA FOTOGRAFIJA