nasl. prof. dr. sc. Grozdana Marošević

Rođena je 29. prosinca 1955. u Zagrebu. Diplomirala je 1979. na Odsjeku za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala 1993. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (disertacija Izvedba kao odrednica folklornosti glazbe).

Od 1979. zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, u kojem je vodila Odsjek za folklornu glazbu (1994.–1997.), bila predsjednicom Znanstvenog vijeća (1999.–2001.) te voditeljicom etnomuzikoloških projekata: Folklorna glazba i ples u Hrvatskoj iz suvremenih etnomuzikoloških i etnokoreoloških perspektiva – sustavna, tematska i sintezna istraživanja (1996.–2002.) i Glazba, ples i zajednica: Središnje i rubne prakse (2002.–2006.). Surađivala je i na drugim institutskim projektima te ostvarila nekoliko međunarodnih suradnji.

U znanstvenom se radu posvetila hrvatskoj tradicijskoj (folklornoj) glazbi, metodologiji etnomuzikoloških istraživanja i povijesti discipline, odnosu glazbe i identiteta, glazbi u obrednim kontekstima, aspektima izvedbe i povijesnim izvorima o tradicijskoj glazbi. U istraživanjima se opredijelila za kontekstualni pristup, povezujući teorijske postavke kontekstualne folkloristike i antropološki usmjerene etnomuzikologije s muzikološkim pristupima. Tako je usmjerila i višegodišnje istraživanje glazbe u Karlovačkom Pokuplju kojime je obuhvatila ukupnost glazbenih praksi (ne samo folklornih nego i onih u vojnome okružju, u okviru Crkve, škole, u sferi glazbenoga i folklornoga amaterizma), sagledavajući ih u širem kontekstu hrvatske glazbene kulture, povezano s povijesnim, gospodarskim, društvenim i političkim prilikama (knjiga Glazba četiriju rijeka, 2010). Isti je pristup primijenila i u radovima zasnovanima na povijesnim izvorima, u kojima nudi rekonstrukcije i nove interpretacije pojedinih glazbenih (zvučnih) pojava i procesa (npr. glazbe korčulanske moreške, ojkanja i naricanja), kao i u istraživanju do u novije doba zanemarenih tema, primjerice putujućih i uličnih glazbenika.

Rezultate istraživanja objavljuje i izlaže na znanstvenim skupovima. Autorica je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova te niza natuknica u Hrvatskom leksikonu, Hrvatskoj enciklopediji i The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Uz sintezne preglede hrvatske tradicijske glazbe, priredila je zbirke arhivske građe, među kojima posebnu važnost ima multimedijsko izdanje najstarijih zvučnih zapisa hrvatske glazbene i jezične baštine pohranjenih u Phonogrammarchivu u Beču (Croatian Recordings 1901-1936 – ur. s Gerdom Lechleitner, 2009). Članica je uredništva znanstvenih časopisa Arti musices (od 1996.) i Narodna umjetnost (2013.–2014.). Za knjigu Glazba četiriju rijeka: Povijest glazbe Karlovačkog Pokuplja (2010.) dodijeljene su joj nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatskog etnološkog društva.

Od 1993./1994. kontinuirano predaje etnomuzikološke predmete u okviru dodiplomskih i poslijediplomskih (doktorskih) studija na Filozofskom fakultetu i Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, povremeno i na drugim visokoškolskim ustanovama. U znanstveno-nastavnom je zvanju naslovnog redovitog profesora.
Članica je Hrvatskog društva folklorista (1979.–1995.), Međunarodnog savjeta za tradicijsku glazbu (International Council for Traditional Music) i njegovih studijskih grupa (posebno Study Group on Historical Sources of Folk Music; od 1979.), Hrvatskog etnološkog društva (od 1988.), Hrvatskog muzikološkog društva (od 1992.) i Hrvatskog društva skladatelja (od 1995.).

Uz znanstvenoistraživački i nastavni rad djeluje u primjeni znanosti i promicanju znanja o tradicijskoj glazbi, priređujući radijske emisije, održavajući javna predavanja, predstavljajući recentnu etnomuzikološku produkciju te surađujući s organizatorima smotri folklora.

Bibliografija