dr. sc. Ines Prica

e-mail: ines@ief.hr

Rođena je 31. svibnja 1958. godine u Zagrebu, gdje je završila gimnaziju. Godine 1977. upisuje studij etnologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu gdje i magistrira 1988. godine. Doktorirala je 1996. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temi Odlike etnografskog pisma u suvremenoj hrvatskoj etnologiji. Od 1989. godine zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku, od 2007. godine u znanstvenom zvanju znanstvene savjetnice. Od 2002. do 2006. godine voditeljica je projekta Etnografija svjetovne tranzicije: predlošci i otkloni, te programa Kulture u tranziciji: hibridnost, reprezentacije, životne prakse. Od 2007. do 2013. godine voditeljica je projekta Postsocijalizam i kulturni subjekt: hibridne prakse kulturnog posredovanja.

Članica je Znanstvenog vijeća Instituta te u razdoblju 2012. -2013.  godine i njegova predsjednica. Jedna je od osnivačica i urednica Biblioteke Nova etnografija.

Redovito je predavala na doktorskim studijima Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (kolegiji Socijalni status antropološke teorijeOd antropološkog postmodernizma do antropologije 21. stoljećaAntropologija popularne kulture), na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te na Institutum Studiorum Humanitatis, u Ljubljani (kolegij Antropologija socijalizma).

Organizirala je brojne domaće i međunarodne skupove IEF-.a (Koliko mentaliteta: između znanstvenog koncepta i kulturnog konstrukta, 2013; Horor, porno, enuui: kulturne prakse post-socijalizma, 2009; Kultura, identitet, politika, 2012;  Slojevi zbilje, žanrovi etnografije, 2004) i Hrvatskog etnološkog društva (Obnovljene Hrvatsko-slovenske etnološke paralele, 2004; Kultura i transformacija, 2005; Otočke perspektive, 2006; Stanje i tendencija mitoloških istraživanja u hrvatskoj etnologiji, 2007; Kako žive seljaci: Identitet, reprezentacije i kulturne prakse suvremenog seljaštva, 2010; Kultura i ekonomija, 2011; sesija Identitet hrvatske tranzicije, 2013; sesija Antropologija rada, 2014). Bila je voditeljica workshopa Towards the Anthropology of Europe (EASA, Copenhagen, 2002) i Liminal Europe (EASA, Ljubljana 2008).

Bila je suorganizatorica najveće društvenohumanističke konferencije održane u Hrvatskoj, 15. konferencije Performance Studies InternationalMisperformance: Misfiring, Misfiting, Misreading. (2009. Zagreb), na kojoj je dodatno vodila i workshop Post-socialism and back.

Sudjelovala je na međunarodnom projektu ASO (Austrian Science and Research Liaison Office Ljubljana  (ASO Ljubljana) Negotiating Europe(aness): Austria, Slovenia and the Western Balkan in the process of EU-enlargement. 2010-2011 (voditeljica dr.sc. Tanja Petrović).

Mentorica je brojnim diplomskim i magistarskim radovima te doktorskim disertacijama  (Mojca Piškor, Politike i poetike prostora glazbe; 2010. Sanja Potkonjak, Žensko autorstvo u hrvatskoj etnologiji dvadesetog stoljeća, 2010.; Aleksej Gotthardy-Pavlovski, Narodnjaci i turbo-folk u Hrvatskoj, 2012.) kao i mentorica na projektu Producing and contesting the «national order of thing»: tracing how language standardisation processes and «state effects» configure (non)users near Serbian/Croatian borders, NEWFELPRO, Marie Curie FP7 – COFUND britanskog znanstvenika Andrewa Hodgesa.

Bila je predsjednica Hrvatskog semiotičkog društva (2002 – 2004) te potpredsjednica Hrvatskog etnološkog društva (2005 -2011).

Suradnica je Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu recenzenta sveučilišnih studija i članice povjerenstva za nostrifikaciju radova i diploma s područja etnologije i kulturne antropologije.

Redovita je recenzentica znanstvenih projekata Slovenian Research Agency.

Članica je European Association of Social Anthropologists i EASA Europeanist Network.

Članica je uredništva časopisa Prague Studies in Sociocultural Anthropologv; Gazelo Internacia de Antropologio, Ethnoanthropological Zoom.

Bibliografija