dr. sc. Irena Miholić

e-mail: irena@ief.hr

Irena Miholić rođena je 1973. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu te srednju glazbenu školu. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu studirala je udaraljke te muzikologiju na Odsjeku za muzikologiju i glazbenu publicistiku. Radom Etno glazba u Hrvatskoj devedesetih godina dvadesetog stoljeća na primjerima obrade tradicijske glazbe Međimurjadiplomirala je 1998. godine.  Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je 2005. radom Svirači, mediji i identitet Hrvatskog zagorja. Doktorsku disertaciju  Zabavna glazba u Hrvatskoj. Etnomuzikološki i kulturnoantropološki pristup obranila je 2009. godine te stekla zvanje doktora znanosti iz područja znanosti, polje etnologije i kulturna antropologija.

Od 1996. do 2001. radi kao udaraljkaš u Simfonijskom puhačkom orkestru Hrvatske vojske, od 1997. predaje u GU “Elly Bašić” teoriju i praktično muziciranje, od 2000. do 2004. honorarno je udaraljkaš u Gradskom kazalištu “Komedija”. Od 2001. je zaposlena u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Od 2002. suradnica je na znanstvenoistraživačkom projektu “Glazba, ples i zajednica: središnje i rubne prakse”, a od 2007. na projektu “Plesna etnografija i mnogostruki identiteti”.

U zvanje više asistentice izabrana je 2009. godine, a u zvanje znanstvene suradnice 2010. godine.

Od 2006. organizira predavanja gostujućih etnomuzikologa u Institutu, u suradnji s muzikološkim (HMD) i etnološkim društvom (HED).

Kao autorica udžbenika Hrvatska tradicijska glazba za više razrede osnovne škole dobitnica je godišnje nagrade HED-a “Milovan Gavazzi” za 2009. godinu, za popularizaciju struke.

U veljači 2010. boravila je u Slovačkoj  (Devinska Nova Ves, Jarovce, Čunovo, Chorvatsky Grob) kao stipendist Nacionalnog programa stipendija Republike Slovačke, provodeći terensko istraživanje zabavneglazbe i suvremenog glazbenog života Hrvata u Slovačkoj.

Članica je stručnih povjerenstava smotri folklornih amatera grada Zagreba te više županijskih smotri.

Članica je Hrvatskog muzikološkog društva, Hrvatskog etnološkog društva, International Council for Traditional Music, Society for Ethnomusicology).

Od 2010. članica je uredničkog odbora revije Glasba v šoli in vrtcu, Zavoda Republike Slovenije za školstvo.

Od 2003. surađuje s Upravom za međunarodnu suradnju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Agencijom za odgoj i obrazovanje držeći glazbene seminare.

Surađuje i objavljuje u časopisima Arti musices, IRASM, Narodna umjetnost i Zarez.

Bibliografija