dr. sc. Iva Pleše

e-mail: piva@ief.hr

Rođena je 1971. godine u Rijeci. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1997. godine komparativnu književnost i etnologiju te magistrirala 2005. godine. Doktorirala je 2010. godine te stekla akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija.

Od 1999. do 2001. godine bila je članica uredništva Zareza, dvotjednika za društvena i kulturna zbivanja iz Zagreba te je jedna od njegovih osnivačica i osnivača.

Od 2001. godine zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku.

Bila je suradnica više znanstvenih projekata, a trenutno je članica projekta IEF-a Etnografija izbjeglištva: hrvatski kontekst te od 2020. godine projekta Hrvatske zaklade za znanost Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika.

Autorica je knjige Pismo, poruka, mejl: etnografija korespondencije (2014), suurednica dvaju zbornika: Etnografije interneta (2004) i Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi (2013) te autorica ili suautorica radova iz područja etnografije pisanja i korespondencije, internetske komunikacije, metodologije etnološkog istraživanja i etnografskog terenskog rada, proizvodnje baštine, etnografije izbjeglištva i migracija. Bila je članica uredništva časopisa Etnološka tribina, članica uredništva Biblioteke Nova etnografija IEF-a, kao i urednica web-stranica IEF-a. Predavala je na Odjelu za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku.

Bibliografija