dr. sc. Ivana Katarinčić

e-mail: ivana@ief.hr

Rođena 1977. godine u Zagrebu. Maturirala u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu i Školi za klasični balet u Zagrebu na Ilirskom trgu.

Godine 1997. usavršava nastavu klasičnoga baleta, karakternih plesova i plesnih podrški u klasi Liliane Cosi i Marinela Stefanescua u Scuola di balletto u Reggio Emili. Dvije sezone (1997. – 1999.) zaposlena u Mariborskom narodnom gledališču u Sloveniji kao plesačica klasičnog baleta. Završila (1999.- 2004.) studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2004. zaposlena kao nastavnica klasičnog baleta i karakternih plesova u Osnovnoj školi za balet i ritmiku.

Od 2005. zaposlena kao znanstvena novakinja u Institutu za etnologiju i folkloristiku.

Godine 2006. upisala Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod nazivom Urbana plesna tradicija (povijesni, etnološki i kulturnoantropološki aspekti) obranila je u travnju 2012. godine.

Po dolasku u Institut uključena u projekt “Glazba, ples i zajednica: središnje i rubne prakse” (0189003, voditeljica dr. sc. Grozdana Marošević). Od 2007. suradnica je na projektu “Plesna etnografija i mnogostruki identiteti” voditelja dr. sc. Tvrtka Zebeca u okviru programa “Tradicijska i suvremena kultura i procesi identifikacije” voditeljice dr. sc. Jasne Čapo-Žmegač. Od 2012. sudjeluje na projektu Hrvatske zaklade za znanost Hrvatska nematerijalna kulturna baština, društveni identiteti i vrijednosti (voditelj: dr. sc. Tvrtko Zebec).

Sudjelovala je u Erasmus Intensive Program on Dance Knowledge (IPEDAK) u Trondheimu, Norveška (2008) te polazila praktične i teoretske plesne radionice poput Međunarodne ljetne škole renesansne i barokne glazbe i plesa Aestas MusicaProblem definicije  pod vodstvom Franz Anton Cramera, Plesne tradicije jadranskog  područja Hrvatske (Kontradanse i srodni plesoviKvadrilje i srodni plesovi), Salsa FeverDabke i Baladi i druge.

Članica je International Council for Traditional Music (Međunarodni savjet za tradicijsku glazbu) te Hrvatskog nacionalnog odbora ICTM-a.

Njezin interes uključuje povijesne i suvremene plesne tematike raznolikih plesnih oblika.

Bibliografija