dr. sc. Jelena Marković

Jelena Marković viša je znanstvena suradnica IEF-a i naslovna docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorirala je 2010. u okviru poslijediplomskog doktorskog studija etnologije/kulturne antropologije s temom Folkloristički i kulturnoantropološki aspekti pričanja o djetinjstvu.

Bila je suradnica na više znanstvenoistraživačkih projekata: 2003. – 2004. ”Etnološka i folkloristička građa HAZU: zaštita i kritičko objavljivanje”; 2004. – 2007. ”Pitanja usmene i pučke poetike”; 2007. – 2013. ”Genološki aspekti usmene i pučke tradicije”. U razdoblju od 2013. do 2014. godine bila je voditeljica projekta popularizacije znanosti ”Usmena tradicija i djetinjstvo” (MZOS). Surađivala je na dvama projektima znanstveno-tehnološke suradnje sa Slovenijom: 2014. – 2015. ”Etnološka i folkloristička istraživanja kulturnih prostora”; 2016. – 2018. ”Petar Klepac: Junak s dvije domovine”. Od 2017. – 2021. surađuje na projektu HRZZ-a ”Naracije straha: Od starih zapisa do nove usmenosti”. Također, sudjeluje u programima temeljne djelatnosti IEF-a ”Od starih zapisa do nove usmenosti” (od 2017.) i ”Kulturni izazovi ‘doba korone”’ (od 2020.).

Sudjeluje u izvođenju nastave na diplomskom studiju Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju FFZG na kojem od akademske godine 2011./2012. izvodi kolegij ”Antropologija djetinjstva”. Akademske godine 2018./2019. izvodila je kolegij ”Etnografija komunikacija” na istom Odsjeku. Bila je predavač na Odjelu za umjetnost i restauraciju, diplomskom studiju Restauracije i konzervacije Sveučilišta u Dubrovniku (2010. – 2013), te gostujući predavač na Sveučilištu u Ljubljani te Sveučilištu u Puli.

Znanstveno se usavršavala na Sveučilištu u Lundu (ožujak 2019.) te na Max Planck Institutu za ljudski razvoj u Centru za istraživanje povijesti emocija u Berlinu (ožujak 2018.).

Suinicijatorica je i suorganizatorica niza skupova, radionica i panela u IEF-u te je članica Organizacijskog i Programskog odbora kongresa ISFNR-a (The International Society for Folk Narrative Research) s temom Encountering Emotions in Folk Narrative and Folklife (Zagreb 2021.).

Sudjelovala je na dvadesetak međunarodnih (Estonija, Velika Britanija, Švedska, Finska, Slovenija, Francuska, Austrija, Španjolska) i domaćih znanstvenih skupova.

Znanstvene i stručne radove objavljuje u domaćim i inozemnim publikacijama. Godine 2012. objavila je znanstvenu monografiju Pričanja o djetinjstvu: Život priča u svakodnevnoj komunikaciji. Suurednica je četiriju zbornika radova: s Ljiljanom Marks O pričama i pričanju danas (2015), s Renatom Jambrešić Kirin, Ljiljanom Marks i Natašom Polgar Humor u svakodnevnoj komunikaciji (2018), s Natkom Badurinom i Unom Bauer Naracije straha (2019) te s Natkom Badurinom, Unom Bauer i Renatom Jambrešić Kirin Encountering Fear (2020).

Dvostruka je dobitnica Godišnje nagrade HED-a ”Milovan Gavazzi” za znanstveni i nastavni rad (2010. za koautorstvo ZBNŽO, Knjiga 55 te 2012. za monografiju Pričanja o djetinjstvu: Život priča u svakodnevnoj komunikaciji).

Surađivala je s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža (na izradi projekata: Istarska enciklopedija i Hrvatska književna enciklopedija) te je s Ljiljanom Marks uredila tematski broj ukrajinskog časopisa Народна творчість та етнографія (2011) posvećenog hrvatskoj folkloristici.

Od 2015. godine suurednica je časopisa Narodna umjetnost: Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku.

Znanstvena područja interesa su: pripovijedanje u svakodnevici, politika i etika pripovijedanja, naracije straha, komunikacijska funkcija šutnje, antropologija djetinjstva, antropologija afekata i emocija, metodologija i etika etnoloških i folklorističkih istraživanja.​

Bibliografija