dr. sc. Jelena Marković

Znanstvena je suradnica IEF-a (zaposlena 2004.) te naslovna docentica na Filozofskom fakultetu u Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je etnologiju i kulturnu antropologiju 2010. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predavala je na Sveučilištu u Dubrovniku te je vanjska suradnica Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kolegiji Antropologija djetinjstva i Etnografija komunikacija (zamjena)).

Bila je voditeljica projekta popularizacije znanosti Usmena tradicija i djetinjstvo (2013. ˗ 2014). Surađivala je na nekoliko znanstvenoistraživačkih projekata: 2004. do 2007. Pitanja usmene i pučke poetike (voditeljica: dr. sc. Tanja Perić-Polonijo); 2007. do 2012. Genološki aspekti usmene i pučke tradicije (voditeljica: dr. sc. Tanja Perić-Polonijo); 2014. i 2015. Ethnological and folkloristic research of cultural spaces (voditeljice projekta: dr. sc. Ljiljana Marks i dr. sc. Monika Kropej); 2016. i 2017. Petar Klepac: Hero with two homelands (voditeljice projekta: dr. sc. Ana Perinić-Lewis i dr. sc. Saša Poljak Istenič); od 2015. sudjeluje u programu IEF-a Od starih zapisa do nove usmenosti; 2017. do 2021. te na projektu Hrvatske zaklade za znanost Naracije straha: Od starih zapisa do nove usmenosti (voditeljica: dr. sc. Renata Jambrešić Kirin).

Dvostruka je dobitnica Godišnje nagrade HED-a ”Milovan Gavazzi” za znanstveni i nastavni rad (2010. za koautorstvo ZBNŽO-a, Knjiga 55; 2012. za monografiju Pričanja o djetinjstvu: Život priča u svakodnevnoj komunikaciji). Suurednica je triju zbornika: (s Ljiljanom Marks) O pričama i pričanju danas, (s Renatom Jambrešić Kirin, Ljiljanom Marks i Natašom Polgar) Humor u svakodnevnoj komunikaciji  (2018) te (s Natkom Badurinom i Unom Bauer) Naracije straha (2019).

Suorganizatorica je i suinicijatorica niza folklorističkih skupova: O pričama i pričanju danas  (2013), Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura (2014), ‘’Tko se zadnji smije, nije shvatio vic’’: Humor u svakodnevnoj komunikaciji (2015), Naracije straha: Istraživački uvidi, metodološki problemi i teorijski izazovi (2017). U organizacijskom je i programskom odboru kongresa ISFNR-a (The International Society for Folk Narrative Research) koji će se održati u Zagrebu 2020. godine.

Znanstveno se usavršavala na Sveučilištu u Lundu (Centre for Languages and Literature, The Joint Faculties of Humanities and Theology) (ožujak 2019.), Max Planck Institutu za ljudski razvoj u Centru za istraživanje povijesti emocija u Berlinu (ožujak 2018.) te 13th Mediterranean Ethnological Summer Symposium u Piranu (rujan 2006.).

Sudjelovala je na dvadesetak međunarodnih (Estonija, Velika Britanija, Švedska, Finska, Slovenija, Francuska, Austrija, Španjolska) i domaćih znanstvenih skupova.

Suurednica je časopisa Narodna umjetnost od 2016. godine

Područje interesa obuhvaća: pripovijedanje u svakodnevici, oblike pričanja o životu, politiku i etiku pripovijedanja, naracije mržnje i straha, fenomen šutnje, antropologija djetinjstva, antropologija afekata i emocija, metodologija i etiku etnoloških i folklorističkih istraživanja.

Bibliografija