dr. sc. Marijana Hameršak

Marijana Hameršak rođena je 1977. godine u Splitu. Diplomirala je 2000. godine komparativnu književnost i opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je 2008. godine na istome fakultetu s tezom Tvorbe djetinjstva i preobrazbe bajke u hrvatskoj dječjoj književnosti. Od 2001. godine znanstvena je novakinja u Institutu za etnologiju i folkloristiku – od  2002. do  2006. godine na projektu Folklor, književnost i kultura: predaja, bajka, maska i mit (voditelj dr. sc. Ivan Lozica), a od 2007. do 2013. na projektu Interpretativne razine tradicije (voditelj dr. sc. Ivan Lozica). Trenutno je suradnica na internom projektu IEF-a Etnografija izbjeglištva: hrvatski kontekst te na projektu Hrvatske zaklade za znanost Ekonomski temeljihrvatske književnosti (voditeljica dr. sc. Maša Kolanović, IP-2016-06-2613).

U hrvatskim i inozemnim časopisima i knjigama objavljuje znanstvene i stručne radove i članke o teorijskim, materijalnim i institucionalnim aspektima dječje, popularne i usmene književnosti te popularne (dječje, medijske i dr.) kulture, zatim o povijesti, teoriji i metodologiji etnologije i folkloristike, kao i o proizvodnji baštine te izbjeglištvu u suvrmenom kontekstu.

Autorica je knjige Pričalice: o povijesti djetinjstva i bajke (Zagreb, Algoritam 2011). S Dubravkom Zima napisala je knjigu Uvod u dječju književnost (Zagreb, Leykam International, 2015).  Sa Suzanom Marjanić uredila je zbornik Folkloristička čitanka (Zagreb, AGM i IEF 2010),  s Ivom Pleše i Ana-Marijom Vukušić zbornik Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi (Zagreb, IEF 2013), a s Eminom BUžinkić Kamp, koridor, granica: studije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu (Zagreb, IEF, CMS, FPZG-CEDIM 2017). Kao vanjska suradnica predavala je na Sveučilištu u DUbrovniku (2009-2011) te preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009-).

Bibliografija