dr. sc. Marina Blagaić Bergman

Obrazovanje
2007-2014. Poslijediplomski doktorski studij etnologije i kulturne antropologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1999-2006. Diplomski studij hrvatskog jezika i književnosti te etnologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1999. I. jezična gimnazija, Split

Zaposlenje
Od 1. srpnja 2007. znanstvena novakinja na Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu (prekid radnog odnosa od 1. 12. 2008. do 1. 12. 2009. zbog korištenja porodiljskog dopusta)
1. veljače 2006. – 30. lipnja 2007. – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Tajnica poslijediplomskih doktorskih studija

Sudjelovanje na znanstveno-istraživačkim projektima
2012-2014. suradnica na projektu Hrvatska nematerijalna kulturna baština, društveni identiteti i vrijednosti koji vodi dr. sc. Tvrtko Zebec, a financira Hrvatska zaklada za znanost. U okviru projekta istražujem procese zaštite i promocije nematerijalne kulturne baštine s terenskim istraživanjima obavljenima na otocima Olibu, Hvaru, Braču, Visu i Šolti te u Istri i Vukovarsko-srijemskoj županiji te sudjelujem u suradnji Instituta s Ministarstvom kulture na projektima zaštite nematerijalne kulturne baštine. 2007-2013. suradnica na projektu Tradicijska kultura, globalizacija i lokalne prakse pod vodstvom dr. sc. Zorice Vitez u okviru kojega sam istraživala tradicijsku i suvremenu kulturu otoka Šolte te mogućnost doprinosa etnologa i folklorista razvoju kulturnoga turizma.

Istraživački interesi
Tema doktorskoga rada: Etnološki i kulturno-antropološki prilog otočnim studijima na primjeru otoka Šolte (obranjen u listopadu 2014.), mentorica: dr. sc. Maja Povrzanović Frykman, Malmö University, Švedska.
Područja istraživanja: otočni studiji, nematerijalna kulturna baština, kulturni turizam, antropologija migracija, antropologija prehrane.

Aktivnosti u primjeni znanstveno-istraživačkog rada
Od 2010. voditeljica kulturno-turističkog projekta Šolta na dlanu.
Od 2012. sudionica zaštite Mediteranska prehrana na Unescovoj listi nematerijalne baštine čovječanstva te od 2013. dio međunarodnog tima sedam mediteranskih zemalja koji sustavno radi na zaštiti i promociji znanja o Mediteranskoj prehrani
Od 2014. članica upravnog odbora udruge Anatomija otoka – centar za istraživanje i razvoj koja ima za cilj okupljanje znanja o otocima i umrežavanje s međunarodnima akterima otočnog razvoja.
2014. članica Programskog odbora međunarodne znanstveno-stručne konferencije 3. Anatomija otoka – Budućnost sela i autohtonih poljoprivrednih kultura
Listopad 2013 – listopad 2014. – suradnica projekta Razvoj programa usavršavanja kuhara tradicijske (lokalne i regionalne) kuhinje – Okusi tradicije (Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske Unije u okviru programa pretpristupne pomoći IPA, mjera IV Razvoj ljudskih potencijala, natječaj Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih)

Bibliografija