dr. sc. Melanija Belaj

Melanija Belaj je od 2001. godine zaposlena u Institutu za etnologiju i folkloristiku gdje je u razdoblju 2001-2005. godine aktivno sudjelovala na projektu digitalizacije arhivske građe Instituta. U razdoblju 2003-2005. godine bila je suvoditeljica Kluba Hrvatskog etnološkog društva. Magistarski rad Obiteljske fotografije – analiza i interpretacija u okviru etnološko-antropološke znanosti obranila je 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Od 2007-2013. godine sudjelovala je u radu institutskog projekta Kultura prehrane u ozračju društvenih promjena 20. i početka 21.stoljeća (kao suradnica te kasnije i kao voditeljica projekta). Doktorski rad iz etnologije i kulturne antropologije Etnološki i kulturnoantropološki pristup kulturi obiteljske proizvodnje i uživanja alkohola obranila je 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U suradnji s Nives Rittig-Beljak 2009. godine uredila je zbornik Turist kao gost – prilozi kulinarskom turizmu. Znanstvene i stručne radove objavljuje u znanstvenoj, stručnoj i popularnoj periodici, te znanstvenim zbornicima, a priprema ih i za elektroničke medije.

Od 2012. do 2014. godine bila je suradnica na projektu Hrvatska nematerijalna kulturna baština, društveni identiteti i vrijednosti u okviru kojeg se najviše bavila pripremom nominacije Mediteranska prehrana te promišljanjem iste u kontekstu nematerijalne kulture.

Tijekom 2013. i 2014. surađivala je na projektu Razvoj programa usavršavanja kuhara tradicijske (lokalne i regionalne) kuhinje, Okusi tradicije, koji je u okviru programa Capacity Building of the Adult Education Institutions Grant Application Form IPA BGUE 04 06 – Human Resources Development.

Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, dok je nekoliko znanstveno-stručnih skupova na temu etnologije i kulturne antropologije prehrane i suorganizirala. Osim toga, surađuje sa znanstvenim i kulturnim ustanovama kao mentorica, gošća predavačica i recenzentica u okviru tema koje se bave kulturom prehrane te uže kulturom pijenja iz etnološke i kulturnoantropološke perspektive i njihovom primjenom u turizmu.

Uži znanstveno istraživački interesi i teme u okviru etnologije i kulturne antropologije prehrane: kultura pijenja, tradicijsko vinogradarstvo i suvremeni tijekovi razvoja turizma, mediteranska prehrana, rodna i simbolička uloga hrane i pića u kulturnom kontekstu, društvene prakse trgovanja i svakodnevni život tržnice hranom na otvorenom.

Bibliografija