Mirna Tkalčić Simetić

e-mail: mirna@ief.hr

Mirna Tkalčić Simetić diplomirala je antropologiju te etnologiju i kulturnu antropologiju 2013. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine primila je nagrade za izvrsnost u obje studijske grupe i završila dvosemestralni obrazovni program Centra za ženske studije.

Istraživanja vezana uz diplomski rad objavila je u knjizi Hrelić – antropologija prijepornog mjesta u izdanju hed-biblioteke Hrvatskog etnološkog društva (Zagreb, elektroničko izdanje 2015., tiskano izdanje 2016.).

Od listopada 2021. radi kao doktorandica na Institutu za etnologiju i folkloristiku na bilateralnom hrvatsko-slovenskom projektu Urbane budućnosti: zamišljanje i aktiviranje mogućnosti u nemirnim vremenima, financiranom od Hrvatske zaklade za znanost i Agencije za raziskovalnu dejavnost Republike Slovenije.

Područja znanstvenog interesa: urbana antropologija, antropologija budućnosti, antropologija katastrofe.