dr. sc. Ozren Biti

e-mail: ozren@ief.hr

Ozren Biti rođen je 1980. godine u Zagrebu. Diplomirao je 2004. godine komparativnu književnost i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu upisao je poslijediplomski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture te doktorirao 2011. godine.

Radi kao viši znanstveni suradnik u Institutu za etnologiju i folkloristiku, gdje je zaposlen od 2007. godine. Surađivao je na projektima Postsocijalizam i kulturni subjekt: hibridne prakse kulturnog posredovanja (MZOŠ, 2007-2013), Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj (HRZZ, 2017-2021), Etnografija izbjeglištva: hrvatski kontekst (IEF, 2016-2017), a trenutno je suradnik na internom projektu IEF-a Transformativnost i perspektive rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj: koncepti i učinci (2014-).

Kao predavač i mentor surađivao je sa Sveučilištima u Zagrebu i Zadru. Niz godina sudjelovao je u izvedbi preddiplomske i diplomske nastave na kolegijima Politički i društveni aspekti sporta (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, 2008-2016) i Čovjek i sport (Filozofski fakultet u Zagrebu, 2011-)  Bio je član uredništva časopisa Narodna umjetnost (2012-2015) te član uredništva časopisa Revija za sociologiju (2017-2019). Bio je u organizacijskim i/ili programskim odborima više međunarodnih skupova, odnosno skupova s međunarodnim sudjelovanjem.

U domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima objavljuje znanstvene i stručne radove na teme nacionalnog i rodnog identiteta u sportu, konzumerističkog društva, novih praksi rada, medijskih politika, popularne književnosti, kulturnog turizma, društveno-humanističkih teorija i istraživanja. Autor je dviju knjiga – Nadzor nad tijelom: vrhunski sport iz kulturološke perspektive (IEF, 2012) i Domaći teren: sociokulturno istraživanje hrvatskog sporta (IEF, 2018) te suurednik dvaju zbornika – Stranputice humanistike (s Petrom Bagarićem i Teom Škokić, IEF, 2017) i Transformacija rada: narativi, prakse, režimi (s Reanom Senjković, IEF, 2021). Godine 2012. dobio je Godišnju nagradu HED-a „Milovan Gavazzi“ u kategoriji znanstveno-nastavnog rada.

Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i znanstveno-stručnim skupovima. Održao je više pozvanih predavanja i javnih izlaganja u zemlji i inozemstvu. Bio je recenzentom znanstvenih knjiga, projekata i većeg broja članaka u svrhu publiciranja u domaćim i stranim znanstvenim časopisima. Ostvario je popularno-znanstvene i stručne suradnje s različitim tijelima, udrugama i medijima u Hrvatskoj: Agencijom za odgoj i obrazovanje, Hrvatskom agencijom za borbu protiv dopinga u športu, Centrom za mirovne studije, Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža, Trećim programom Hrvatskog radija…

Njegovi se znanstveni interesi kreću u području sociologije sporta, antropologije rada i antropologije potrošnje, kulturalnih studija i celebrity studija.

Bibliografija