dr. sc. Ozren Biti

e-mail: ozren@ief.hr

Ozren Biti rođen je 1980. godine u Zagrebu. Diplomirao je komparativnu književnost i sociologiju 2004. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2011. na Odsjeku za komparativnu književnost i doktorirao.

Zaposlen je na Institutu za etnologiju i folkloristiku od 2007, gdje je do kraja 2013. radio kao znanstveni novak na projektu Postsocijalizam i kulturni subjekt: hibridne prakse kulturnog posredovanja (voditeljica dr. sc. Ines Prica). Od 2012 je na radnom mjestu višeg asistenta, a u zvanju znanstvenog suradnika. Bavi se temama iz područja kulturalnih studija, sportskih studija, antropologije potrošnje i teorije književnosti.

Objavio je knjigu Nadzor nad tijelom: vrhunski sport iz kulturološke perspektive (2012), povodom čega je za iznimna etnološka dostignuća nagrađen godišnjom nagradom Hrvatskoga etnološkog društva “Milovan Gavazzi”, te tridesetak znanstvenih i stručnih članaka u različitim knjigama, zbornicima i časopisima.

Od 2007/08 sudjeluje u izvođenju kolegija Politički i društveni aspekti sporta na Fakultetu političkih znanosti, a od 2010/11 u izvođenju kolegija Čovjek i sport na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Član je Hrvatskog etnološkog društva i uredništva časopisa Narodna umjetnost, suradnik Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža i Trećeg programa Hrvatskog radija.

Bibliografija