dr. sc. Petar Bagarić

Diplomirao je etnologiju i filozofiju na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, a trenutačno je na doktorskom studiju Odsjeka za etnologiju na istom fakultetu. Proučavao je derviške prakse i ustrojstva derviških redova, a bavio se i  izbjegličkim konstrukcijama doma u Hrvatskoj. U svom se doktorskom radu bavi antropologijom osjetila unutar šire discipline medicinske antropologije, kojoj pristupa iz fenomenološke perspektive.

Bibliografija