dr. sc. Renata Jambrešić Kirin

Trenutno je angažirana na projektu Postsocijalizam i kulturni subjekt: hibridne prakse kulturnog posredovanja (voditeljica dr. Ines Prica), a vodi i međuinstitucionalni projekt “Rod i nacija: feministička etnografija i postkolonijalna historiografija” sastavni dio kojeg su i poslijediplomski međunarodni seminari Feminisms in transnational perspective pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku.

Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih projekata: “Religion, Gesellschaft und Politik; Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofs-konferenz: Projekte 12” (voditelj dr. Thomas Bremer, Vilhelm-Universität Münster, 2000-2002), na projektu “History and Historical Sociology of Socialism” (Transeuropéennes Paris, 2002-2004), a trenutno je dio konzorcija  HESP projekta: “Cultures of Memory and Emancipatory Politics: Re-visioning the Past and Communality in the Yugoslav and Post-Yugoslav Spaces” (2007-2011) i nacionalna predstavnica u COST Action EastBordNet (IS0803) (2009-2013).

Bila je stipendistica Sveučilišta Oxford (Refugee Studies Programme), Srednjoeuropskog Sveučilišta u Budimpešti te američkog Sveučilišta Ohio u Columbusu. Autorica je knjige Dom i svijet: o ženskoj kulturi pamćenja (2008) te ko-urednica pet zbornika: War, Exile, Everyday Life: Cultural Perspectives (1996), Između roda i naroda: etnološke i folklorističke studije (2003), Promišljanje sjevera i juga u postkolonijalnosti // Rethinking North and South in Post – Coloniality (2008), Glasom do feminističkih promjena // Voicing feminist concerns (2009) i Spiritual Practices and Eeconomic Realities: Feminist Challenges (2011). Radove na temu politike pamćenja, književnosti svjedočenja, rodne povijesti i ratne etnografije objavljivala u hrvatskim i inozemnim publikacijama, a kritike, eseje i kratke proze u književnim časopisima s te na Trećem programu Hrvatskog radija.

Vanjska je suradnica i potpredsjednica Centra za ženske studije u Zagrebu i gostujuća predavačica pri Institutu za poslijediplomske studije ISH u Ljubljani, a volonterski surađuje s udrugama Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i IRCT Zagreb (Međunarodni rehabilitacijski centar za žrtve mučenja). Članica je redakcije časopisa Treća: časopisa Centra za ženske studije, te članica strukovnih udruženja: Hrvatskogsemiotičkog društva (predsjednica od 2003.-2005.), Hrvatskog filološkog društva, Hrvatskog etnološkog društva i International Society for Folk Narrative Research (od 2000-).

Bibliografija