Romana Pozniak

Romana Pozniak uz poslijediplomski studij etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pohađa međunarodnu doktorsku školu Transformations in European Societies sa sjedištem na Sveučilištu Ludwig-Maximilian u Minhenu. Znanstveni interes pronalazi u antropologiji rada te studijama izbjeglištva i migracija, a u disertaciji se bavi praksama i politikama humanitarizma u posttranzicijskoj Hrvatskoj. Objavila  je nekoliko znanstvenih radova i održala niz izlaganja na temu afektivnog rada, humanitarizma i režima skrbi o izbjeglicama/migrantima/tražiteljima azila u hrvatskom kontekstu. Trenutno radi kao doktorandica u Institutu za etnologiju i folkloristiku na projektima „Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj“ i „Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika“.