dr. sc. Sanja Đurin

Doktorirala na ISH, Ljubljana, 9.5. 2010. godine s temom Change of intimacy – change of society: Politics of sexuality in Croatia (Promjena intimnosti – promjena društva. Politika seksualnosti u Hrvatskoj). Mentorice: Karmen Medica i Senka Božić – Verbančić.

Godine 2006., nakon završenog magistarskog studija iz antropologije svakodnevnog života, upisala sam na Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana (www.ish.si) kao stipendistica HESP-ovog programa doktorski studij iz socijalne antropologije. Tema disertacije je Change of intimacy – change of society: Politics of sexuality in Croatia (Promjena intimnosti – promjena društva. Politika seksualnosti u Hrvatskoj.) 

1999.-2006. podiplomski magistarski studij na Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, Slovenija (www.ish.si), smjer: Antropologija svakodnevnog života. Tema magistarskog rada: Zatvorski sustav i epistemologija moći: primjer KZ Lepoglava. Mentorica: Darja Zaviršek.

1993.-1999.: Filozofski fakultet, I. Lučića 3, Zagreb, VSS, profesor filozofije i opće lingvistike, diplomirala s temom: Semantika i retorika reklamne poruke

1981.-1993.: osnovna škola i gimnazija u Varaždinu.

Dodatno obrazovanje

2001.: u organizaciji Mirovnog inštituta, Metelkova 2, Ljubljana, upisala sam jednogodišnji alternativni studij pod nazivom Delavsko-punkerska Univerza, tema studija: Utopistike

1998.-1999.: Centar za ženske studije, Berislavićeva 2/II, Zagreb, jednogodišnji ženski studiji

Bibliografija:

Nationality, identity, sexuality: The Politics of sexuality in Croatia // Love and sexuality: anthropological, cultural and historical crossings / Adam, Alja ; Mitrović, Slađana (ur.). Zagreb : Centre for Women’s Studies, Red Athena University Press, 2011. Str. 143-153.

Lepoglavski Panoptikon – prostor, moć, identitet // Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture / Čapo, Jasna ; Gulin – Zrnić, Valentina (ur.). Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb i Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU Ljubljana, 2011. Str. 269-285.

Reklamna poruka // Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike. / Badurina, Lada, Nada Ivanetić ; Boris Pritchard ; Diana Stolac (ur.). Zagreb – Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1999. Str. 203-220.

Politički govor s maskom kao prijevod s maskom // Prevođenje: suvremena strujanja i tendencije / Mihaljević Djigunović, Jelena ; Pintarić, Neda (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1995. Str. 407-413. (Bertoša, Mislava; Đurin, Sanja; Ivanišević, Srećko)

Politika seksualnosti: odgovor na fantazmu o ugroženoj naciji ili nešto više? // Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 39 (2009) , 32; 135-151 (članak).

Konobarica : kazališna epistemologija subjekta između stvarnog i imaginarnog // Treća : časopis Centra za ženske studije. IV (2002) , 2; 220-237 (članak).

Mogućnosti subverzije dominantnih diskursa ili Kako se ženi ipak “pristoji u sviralu svirati” // Treća : časopis Centra za ženske studije. 12 (2010) ; 76-76 (prikaz).

Odapeti psihoanalizom // Čemu : časopis studenata filozofije. 3 (1996) ; 33-36 (članak).

Change of intimacy – change of society: Politics of sexuality in Croatia / doktorska disertacija. Ljubljana, Slovenija : Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, Slovenija, 09.05. 2011, 200 str. Voditelj: Medica, Karmen.

Kazneni sustav i epistemologija moći / magistarski rad. Ljubljana, Slovenija : Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, Slovenija, 03.03. 2006., 120. str. Voditelj: Zaviršek, Darja