dr. sc. Suzana Marjanić

Suzana Marjanić, znanstvena savjetnica (r. 1969.), radi u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, gdje ostvaruje interese za teorije mita i rituala (disertacija: Mitsko u usmenoknjiževnom — tragom Nodilove re/konstrukcije “stare vjere” Srba i Hrvata. IEF rkp. 1774, 2002.), kulturnu i kritičku animalistiku te izvedbene studije.

Objavila je šest autorskih knjiga: Glasovi Davnih dana: transgresije svjetova u Krležinim zapisima 1914–1921/22. (2005.), Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas (2014.), Topoi hrvatskoga performansa: lokalna vizura (2017.),  knjigu Cetera animantia: od etnozoologije do zooetike (2021), knjigu Mitovi i re/konstrukcije: tragom Nodilove „stare vjere“ Srba i Hrvata (2022) i Umjetnost performansa i kinizam: izvedbena linija otpora (2022).

Suurednica je osam zbornika radova: Kulturni bestijarij (Zagreb, 2007.), Književna životinja. Kulturni bestijarij 2. (Zagreb, 2012., oba kulturnoanimalistička zbornika radova s A. Zaradijom Kiš), Animal: knjiga o ljudima i ne-ljudima. Kulturni bestijarij 3 (Zagreb, 2022.,  s Majom Pasarić i Antonijom Zaradijom Kiš), s Marijanom Hameršak uredila je Folklorističku čitanku (Zagreb, 2010.), s I. Pricom Mitski zbornik (Zagreb, 2010.), s B. Koštićem Krležin EU/ropski furiosum (Koprivnica, 2016), zbornik radova Ekofeminizam: između zelenih i ženskih studija (Zagreb, Durieux, 2020) uredila je  s Goranom Đurđevićem, a Mačkozbornik: od Bastet do Catwoman (Zagreb: Jesenski i Turk, KIC, 2022) s  Rosanom Ratkovčić.

Članica je uredništva časopisa Treća: časopis Centra za ženske studije, dvotjednika Zarez (do 2016. godine kada je dvotjednik ukinut) i časopisa Narodna umjetnost.

Nastavna djelatnost:
Vanjska je suradnica (predavačica) Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru (kolegiji: Teorije rituala, Antropologija životinja) i Odsjeka za kroatologiju na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu (kolegij o Miroslavu Krleži i književnoj antropologiji).

Nagrade:
Za knjigu Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas (Bijeli val, Institut za etnologiju i folkloristiku, Školska knjiga): Godišnja nagrada Hrvatske sekcije AICA, Državna nagrada za znanost.

Grupne izložbe:

Sudjelovala je u oblikovanju nekoliko izložbi: Mit i Art / Mitas ir menas / Myth and Art (Zagreb, Galerija Bačva; Kaunas, Galerija Meno parkas, 2013.) (odabir umjetnika/ica iz RH: zajedno s kustosicom Sarom Čičić); Osamdesete (HDLU; Zagreb, 2015; kustosi: Branko Kostelnik i Feđa Vukić; zajedno s Brankom Kostelnikom osmislila je program re-izvedbi, i autorica je dijela izložbe o umjetnosti performansa); 51. zagrebački salon vizualnih umjetnosti Izazovi humanizmu na temu izbjegličke/humanitarne krize (HDLU, Zagreb, 2016; zajedno s kustosicom i multimedijalnom umjetnicom Marijanom Stanić); Žena — trudnica — majka: zelene sfere i nekropolitike (Galerija Vladimir Bužančić, 2017., zajedno s kustosicom Anitom Zlomislić); Disimulacije maske (AK galerija, Koprivnica, 2021, zajedno s kustoskim timom navedene galerije); Kako gledati Prirode? – Umjetnost i kapitalocen (Galerija Prsten, Zagreb, 2023, zajedno s Ivanom Filip).

Bibliografija