dr. sc. Tea Škokić

e-mail: tea@ief.hr

Diplomirala etnologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirala i doktorirala na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1996. zaposlena u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Teme kojima se bavi su feministička antropologija, antropologija seksualnosti, kulturalni fenomeni i potkulture. Kao vanjska suradnica predaje na prijediplomskom i doktorskom studiju etnologije i kulturne antropologije. Surađuje s brojnim nevladinim organizacijama te vodi radionice rodne problematike, političke i znanstvene participacije. Članica je Hrvatskog etnološkog društva. 2009/2010. bila je umjetnička savjetnica za komplementarne djelatnosti i međunarodnu suradnju te članica Umjetničkog vijeća Hrvatskog audiovizualnog centra.

Bibliografija