Split, 1919. – Zagreb, 2007.

Dora Narić je bila zaposlena u Institutu je od 1960. – 1977. godine, prvo kao administrator – stručni tehničar na prikupljanju i evidentiranju podataka, a od 1963. godine preuzima biblioteku. U to vrijeme biblioteka sadrži 4600 svezaka knjiga i časopisa. Uz poslove vođenja biblioteke Dora Narić izrađivala je bibliografije te spacijalizirane kartoteke koje je nastavila izrađivati i nakon umirovljenja sve do devedesetih godina 20 st.

Vodila je biblioteku stručno, savjesno i pedantno. Kada je predavala posao nasljednici Vesni Turčin s puno je ljubavi opisivala često dosadne stvari koje treba načiniti kako bi sve bilo sređeno propisno i uredno. Dolazila je danima, iako nije trebala te puno pomagala. Bilo joj je stalo do biblioteke.

“Katalog etnolog” kojeg je osmislila sadrži 3888 tematskih jedinica, a pohranjen je na listićima u knjižnici Instituta te prebačen u FileMaker bazu podataka.

Priredile Vesna Turčin i Anamarija Starčević Štambuk