Katica Rupić je rođena u Zagrebu 16. ožujka 1951. g. gdje je završila osnovnu školu te maturirala na VII gimnaziji 1969.g. Zbog obiteljskih razloga odlazi u USA. Za vrijeme boravka u Americi pohađala je Hunter College u New Yorku radi usavršavanja engleskog jezika. Nakon povratka u Hrvatsku upisuje Studij privredne informatike.  Zaposlila se u poduzeću  IKOM 1972.g. na poslovima samostalnog komercijalnog referenta. U Institutu za etnologiju i folkloristiku zaposlena je od 1988.g.  na radnome mjestu tajnice Instituta.  Radila je tajničke poslove (vođenje urudžbenog zapisnika i pismohrane Instituta, organizacija i nadzor dostave, nabava uredskog materijala, vođenje evidencije rada, organizacijski  poslovi oko pripremanja znanstvenih skupova, predavanja, predstavljanja knjiga i časopisa, vođenje blagajničkog prometa, likvidacija računa, suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa). Vodila je i kadrovske poslove, zatim je radila i na izradi općih akata Instituta, poslove vezane za izbor zaposlenika u zvanja, prijavi i praćenju znanstvenih projekata, provedbi javnih natječaja i ostale administrativne poslove. Umirovljena je 2007.g.