Mirena Pavlović je rođena 1941. u Travniku. U Zagrebu je završila osnovnu školu, Klasičnu gimnaziju, Srednju muzičku školu te diplomirala na Filozofskom fakultetu studij francuskog jezika i književnosti i povijest umjetnosti. Od 1965. godine radi na osnovnoj školi kao nastavnik glazbenog i likovnog odgoja i francuskog jezika. Kao vanjski suradnik Radio Zagreba i Jugotona radi do 1970. g., a 1971. g. postaje i vanjski suradnik Instituta za narodnu umjetnost, gdje radi na transkribiranju folklorne građe (tekstova narodnih priča, predaja i pjesama).

Od 18. svibnja 1971. bila je zaposlena u Institutu za narodnu umjetnost (ZIF/IEF), gdje je radila na mjestu voditeljice dokumentacije na sređivanju i obradi folklorne građe u rukopisnim zbirkama, fonoteci, diskoteci i specijaliziranim kartotekama sve do svog odlaska u mirovinu 29. prosinca 2000. godine.

Od svog dolaska u Institut Mirena Pavlović aktivno je sudjelovala u znanstvenoistraživačkim projektima (Projekt 76 i 79 ; Projekt 2.10.04. Istraživanje  povijesti narodne kulture i folklora u SR Hrvatskoj,  odnosno u potprojektu Istraživanje folklora i povijesti narodne kulture u Hrvatskoj (Hrvata u domovini i izvan nje, te drugih naroda i narodnosti na području SRH).

U okviru navedenih projekata kontinuirano je radila i na zaštiti dokumentacijske građe o folkloru i tradicijskoj kulturi. U radnoj grupi suradnika Zavoda za istraživanje folklora, Sveučilišnog računskog centra, Saveza etnoloških društava Jugoslavije, Saveza udruženja folklorista Jugoslavije i Zavoda za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjelovala je u pripremi podataka o folklornoj građi za kompjutorsku obradu i stvaranje informacijskog sustava. Jedna je od autorica dosad najkompletnijeg objavljenog pregleda građe u dokumentaciji Instituta (vidi NU 22: Prikazan materijal dio je baze podataka sa sadržajem memoriranim na strojno čitljivom mediju). Njen rad na informatizaciji i kompjuterizaciji dokumentacije od izuzetne je važnosti za suvremeni pristup obradi građe. Tako je u bazu FileMaker (Macintosh) uz pomoć suradnika u dokumentaciji pod voditeljstvom Mirene Pavlović upisana cjelokupna dokumentacijska građa koja je po svom fondu jedinstvena u Hrvatskoj.

Od 1997. godina Mirena Pavlović predvodi projekt digitalizacije dokumentacijske grade, koji je danas u punom zamahu.

Kako istraživanje folklora i tradicijske kulture počinje i završava građom, rad Mirene Pavlović na sređivanju, obradi i klasifikaciji folklorne građe iz arhiva, fonoteke i fototeke, polazište je i osnova svim znanstvenim zadacima u Institutu. Koristeći svoje filološko i glazbeno obrazovanje Mirena Pavlović samostalno je i u suradnji s ostalim znanstvenim suradnicima kreirala i izrađivala specijalizirane kartoteke s područja usmene književnosti i folklorne glazbe te je tako sustavnom obradom podataka dala osnovu klasificiranju i suvremenom znanstvenom bilježenju folklorne građe.

Bibliografija

1973. Pregled dokumentacije Instituta za narodnu umjetnost 1969-1973,  Narodna umjetnost, Zagreb, 10, str. 517-527.
1979. Dokumentacija Zavada za istraživanje folklora, Narodna umjetnost, Zagreb, 16, str. 191-200.
1984. & Marija Dalbello, Nives Ritig-Beljak, Vesna Turčin: Prilog bibliografiji o folkloru i tradicijskoj kulturi narodnosti u SR Hrvatskoj, Lipovljanski susreti ’83, Lipovljani, str. 74-85.
1986. & Vesna Turčin: Pregled dokumentacije Zavada za istraživanje folklora s bibliografijom suradnika, Narodna umjetnost, Zagreb, 22, str. 5-247.<
1989. & Sanja Magdalenić: Pregled dokumentacijske građe ZIF-a 1984-1988, Narodna umjetnost, Zagreb, 26, str. 183-207.
1990. & Zorica Rajković, Anamarija Starčević – Štambuk: Zavod za istraživanje folklora : Etnološka i folkloristička istraživanja Hrvata u Mađarskoj, Migracijske teme, Zagreb, god. 3, br. 3, str. 383-396.
1991. & Anamarija Starčević – Štambuk: Pregled folklorne građe Dubrovačkog priobalja i Konavala pohranjene u Dokumentaciji i biblioteci Zavada za istraživanje folklora u Zagrebu, Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka, Dubrovnik, vol. 3, str.103-112.
1991. Pregled folklorne grade Vinka Žganca u dokumentaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, Narodna umjetnost, Posebno izdanje, 3 : Rasprave i prilozi uz stogodišnjicu rođenja Vinka Žganca, Zagreb, str. 377-386.
1993. Folklore materials and other data collected by Maja Boškovic-Stulli in the records of the Institute of ethnology and folklore studies in Zagreb, Narodna umjetnost, Zagreb, 30, str. 421-424.
1994. & Olgica Tomik: Pregled dokumentacijske građe Instituta za etnologiju i folkloristiku 1989.-1993., Narodna umjetnost, Zagreb, 31, str. 381-407.
1994. Pregled glazbeno-folklorne građe i druge dokumentacije dr. Jerka Bezića u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, Bašćinski glasi, Omiš, 3, str. 41-61.
1997. [Opus Ivana Ivančana] Folklorna građa (u Dokumentaciji IEF-a), Narodna umjetnost, Zagreb, 34/2, str. 196-214.
1998. Pregled dokumentacijske građe Instituta za etnologiju i folkloristiku 1994.-1998., Narodna umjetnost, Zagreb, 35/2, str. 201-254.
2009. & Koraljka Kuzman Šlogar: Pregled etnološke i folklorističke građe i druge dokumentacije Zorice Vitez u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu 1966.-2009., u: Izazov tradicijske kulture, svečani zbornik za Zoricu Vitez, uredile Naila Ceribašić i Ljiljana Marks, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, str. 425-429.