Varaždin, 1947. – Zagreb, 2021.
Krešimir Galin rođen je u Varaždinu 17. veljače 1947. Nakon stečenog srednjoškolskog općeg i glazbenog obrazovanja upisao je studij orgulja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje je diplomirao1973. godine, a studij muzikologije završio je 1977. godine diplomskim radom o tradicijskim aerofonim glazbalima vrste flauta iz Stubičkog i Bistričkog Laza kraj Marije Bistrice. Paralelno je studirao etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomiravši 1974. godine radnjom o naricaljkama iz Gorice Svetojanske kraj Jastrebarskog i Dubranca u Vukomeričkim goricama. Poslijediplomski studij etnomuzikologije završio je 1985. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu s magistarskim radom Aerofona i idiofona folklorna glazbala u Hrvatskoj u prvoj polovini 20. stoljeća.

Kao znanstveni asistent-etnomuzikolog (etnoorganolog) radio je od 1972. do 1991. u današnjem Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu (nekada Institutu za narodnu umjetnost / Zavodu za istraživanje folklora) kao stručnjak za hrvatska narodna glazbala, gdje je provodio znanstvena etnomuzikološka i etnoorganološka istraživanja na terenu i objavio tridesetak znanstvenih i stručnih radova u časopisu Narodna umjetnost te drugim serijskim publikacijama i zbornicima. Istraživao je napose u Hrvatskom zagorju, na Banovini i Kordunu, u Istri i na otoku Krku. Paralelno je priređivao priručnik o tradicijskim glazbalima u Hrvatskoj, sazdan prema sistematizaciji provedenoj u izdanjima međunarodnog projekta Handbuch der europäischen Volksmusik-instrumente. Taj je opsežan rad ostao nedovršen. Trajno se zanimao za poveznice etnoorganologije i glazbene arheologije, a bio je i zagovornik teze o neslavenskom podrijetlu Hrvata.

Uz znanstvenoistraživački rad, djelovao je kao voditelj usavršavanja za svirače tradicijskih hrvatskih glazbala te predavač etnomuzikoloških predmeta na Ljetnim školama folklora u organizaciji Prosvjetnog sabora Hrvatske, kao i drugim srodnim školama, tečajevima i radionicama (npr. “Svirajte s nama” u okviru Međunarodne smotre folklora u Zagrebu). Pripremio je veći broj izložbi tradicijskih glazbala i radijskih emisija o folklornoj glazbi te sudjelovao u televizijskim emisijama s etnomuzikološkim temama. Kao vanjski suradnik u naslovnom nastavnom zvanju višeg predavača predavao je od 2000. – 2010. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Umro je u Zagrebu 1. travnja 2021. godine.