Magistar je etnologije, rođen u Zagrebu 1951. godine. Godine 1974. zapošljava se u Etnološkom zavodu Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao stručni suradnik projekta “Obradba odabranih etnoloških tema za potrebe Etnološkog atlasa Jugoslavije” u trajanju od šest mjeseci. Iste godine prelazi u Institut za narodnu umjetnost (od 1977. Zavod za istraživanje folklora) kao znanstveni asistent gdje sudjeluje u organiziranom znanstvenom radu te je 1979. obranio magistarsku radnju pod naslovom “Etnološko određene pojma običaj”. Nakon prestanka radnog odnosa u ZIF-u 1979. godine nastavlja surađivati kao vanjski suradnik u okviru znanstvenog projekta  “Istraživanje folklora u Hrvatskoj”.

Objavio je više znanstvenih i stručnih radova, od kojih je najviše odjeka imao rad “Maturiranje kao rite de passage”, Narodna umjetnost, 1, 1976., a zbirka fotografija uz taj rad nalazi se institutskom repozitoriju, kao i druge njegove zbirke pohranjene u Dokumentaciji Instituta. Školsku godinu 1980./81. proveo je kao fellow na Tavistock Institute of Human Relations u Londonu, a od povratka u Zagreb 1981. bavi se prevođenjem, lektoriranjem i uređivanjem znanstvenih tekstova na engleskom. Također je i simultani prevoditelj.