Osijek, 1958. – Zagreb, 2009

Olgica Tomik – hispanistica, indologinja i esperantistica.

Rođena je u Osijeku 13. ožujka 1958. godine gdje završava gimnaziju 1977. godine. Iste godine upisala je studij španjolskog jezika i književnosti te indologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem stječe diplomu 2004. godine. Dolaskom u Zagreb aktivno se uključila u rad esperantskog saveza čija je bila istaknuta članica.

Kao studentica, od 1985. godine predvodi grupu studenata koja u okviru projekta povijesno-demografskoga i etnografskoga istraživanja hrvatskoga sela kompjuterizira arhivsku građu iz matičnih knjiga rođenih i umrlih iz nekoliko slavonskih župa. U suradji sa Zavodom za istraživanje folklora projekt koordinira Eugene Hammel, profesor antropologije i demografije s Kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyu, S.A.D.

Od 1988. godine zaposlena je u Zavodu kao dokumentacijska tehničarka, a osnivanjem odjela izdavaštva postaje pionirkom pripreme vlastitih institutskih izdanja te časopisa Narodna umjetnost (gdje za broj 26, 1989. obavlja poslove kompjuterskog upisa i korekture, a već za br. 27,1990. i grafičko oblikovanje, kompjutorski slog i prijelom). Stoga je od 1991. zaposlena kao jedina djelatnica u odjelu izdavačke djelatnosti Instituta na mjestu tehničke suradnice na kojem ostaje sve do svoje prerane smrti  4. studenog 2009. godine.