Zagreb, 1940. – Zagreb, 2012.

Zdeslav Dukat se rodio u Zagrebu 17. lipnja 1940. gdje je završio osnovnu i srednju školu. Godine 1958. upisao je Pravni fakultet i diplomirao 1963. Zaposlio se kao odvjetnički vježbenik i ujedno upisao studij klasične filologije na Filo-zofskom fakultetu koji je diplomirao 1967. Magistrirao je 1971. radnjom “Parry-Lordova teorija i suvremena homerologija”, a doktorirao 1974. tezom “Sofoklov tragički junak i Aristotelova ‘Poetika”. Umro je Zagrebu 21. travnja 2012.

Od 1. siječnja 1968. radi na Filozofskom fakultetu kao asistent, a od 1976. kao docent, 1979. kao izvanredni profesor do 1984., a od tada kao redoviti profesor. Akademske godine 1982/83. proveo je tri mjeseca kao stipendist DAAD u Heidelbergu gdje je radio u knjižnici, a 1991. na dvomjesečnom stu-dijskom boravku na Harvardu, SAD. Akademske godine 1988/89. predavao je kao visiting professor na Florida University u Gainesvilleu. Po povratku radio je kraće vrijeme u Državnom arhivu Hrvatske, a zatim je prešao u Insti-tut za narodnu umjetnost (tada Zavod). Od 1995. radi kao profesor na Filo-zofskom fakultetu u Zadru, a od 1999. do umirovljenja 2005. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na Hrvatskim studijima je predavao niz kolegija: Grčki jezik, Lektira filozofskih tekstova na grčkom, Egzistencija-lizam u Homera. Condicio humana u Ilijadi i Odiseji, Grčka drama, Rimska drama, Platon: Protagora, Grčka tragedija, Antička pastorala, Začeci europske poetike i druge.

Tijekom svoje nastavničke karijere održao je niz pozvanih predavanja kao gost-predavač ili sudionik na stručnim i znanstvenim skupovima: Ateni (1974.), Skopju (1978.), Heidelbergu (1983.), Columbiji, Missouri (1987.), Beogradu i Novom Sadu (1988.), Amherst Collegeu i na University of Illi-nois, te Brnu (1994.) i Dubrovniku (1995.).

KROATOLOGIJA 3(2012)1: 193–204